Profesiile didactice

Comisia Europeană colaborează cu țările UE pentru a ridica standardele de predare și pentru a îmbunătăți sprijinul acordat cadrelor didactice facilitând schimbul de informații și experiență între factorii de decizie.

Despre ce este vorba

Cunoștințele, competențele și atitudinile cadrelor didactice și ale directorilor de școli din Europa au o importanță vitală. Calitatea și profesionalismul activității lor influențează în mod direct performanțele școlare ale elevilor.

Cerințele cărora trebuie să le răspundă profesorii, directorii de școli și formatorii de cadre didactice sunt mari. Toți aceștia sunt chemați să joace un rol-cheie în dobândirea unui nivel ridicat de educație de către cursanți. Pentru aceasta, trebuie să își dezvolte propriile competențe. O educație inițială și o dezvoltare profesională continuă, la un nivel calitativ ridicat și accesul la asistență pe tot parcursul carierei sunt esențiale.

Scăderea prestigiului profesiei și lipsa de personal afectează calitatea educației școlare în multe țări din UE. Prin urmare, majoritatea țărilor urmăresc să atragă o gamă largă de candidați potriviți pentru cariere de profesori și de directori ai unităților de învățământ și ulterior să îi motiveze și să îi sprijine, astfel încât să poată excela în aceste profesii dificile.

Comisia Europeană colaborează cu țările UE pentru a ridica standardele de predare și pentru a îmbunătăți sprijinul acordat cadrelor didactice, facilitând schimbul de informații și experiență între factorii de decizie. Un grup de lucru format din experți europeni din cadrul guvernelor statelor membre și al organizațiilor părților interesate se reunește periodic pentru a analiza aspecte specifice ale politicilor legate de cadrele didactice și de directorii unităților de învățământ, pentru a discuta pe marginea provocărilor comune și pentru a face schimb de bune practici.

Măsuri luate până în prezent

Grupurile de lucru ale UE au elaborat orientări pentru factorii de decizie cu privire la o serie de aspecte legate de profesiile didactice. Aceste publicații combină principii ample și generale pentru elaborarea politicilor cu o gamă largă de exemple concrete din întreaga Europă.