Il-professjonijiet tat-tagħlim

Il-Kummissjoni Ewropea taħdem mal-pajjiżi tal-UE biex jogħlew l-istandards tat-tagħlim u jittejjeb l-appoġġ lill-professjonijiet tat-tagħlim. Hija tagħmel dan billi tiffaċilita l-iskambju tal-informazzjoni u tal-esperjenza bejn dawk li jfasslu l-politika.

Dwar xiex inhu?

L-għarfien, il-ħiliet u l-attitudnijiet tal-għalliema u tal-kapijiet tal-iskejjel huma ta’ importanza kbira. Il-kwalità u l-professjonaliżmu tagħhom għandhom effett dirett fuq kemm l-istudenti jmorru tajjeb l-iskola.

Id-domandi li jsiru fuq l-għalliema, il-kapijiet tal-iskejjel, u l-edukaturi tal-għalliema huma għoljin. Huma jintalbu biex ikollhom rwol ewlieni fil-kisba ta’ edukazzjoni ta’ kwalità għolja għall-istudenti kollha. Biex jagħmlu dan, jeħtiġilhom jiżviluppaw il-kompetenzi tagħhom. L-edukazzjoni inizjali u l-iżvilupp professjonali kontinwu tal-ogħla kwalità, u l-aċċess għall-appoġġ matul il-karrieri tagħhom huma importanti.

It-tnaqqis fil-prestiġju tal-professjoni u n-nuqqas ta’ persunal ixekklu l-kwalità tal-edukazzjoni skolastika f’ħafna pajjiżi tal-UE. Għalhekk, il-biċċa l-kbira tal-pajjiżi għandhom l-għan li jimmotivaw u jappoġġjaw lill-persunal biex jeċċellaw f’dawn il-professjonijiet impenjattivi, u fl-istess ħin jattiraw firxa usa’ ta’ kandidati xierqa għall-karrieri fl-iskola.

Il-Kummissjoni Ewropea taħdem mal-pajjiżi tal-UE biex jogħlew l-istandards tat-tagħlim u jittejjeb l-appoġġ lill-professjonijiet tat-tagħlim. Hija tagħmel dan billi tiffaċilita l-iskambju tal-informazzjoni u tal-esperjenza bejn dawk li jfasslu l-politika. Grupp ta’ ħidma ta’ esperti Ewropej mill-gvernijiet tal-Istati Membri u organizzazzjonijiet ta’ partijiet ikkonċernati jiltaqa' regolarment biex jeżamina aspetti speċifiċi ta’ politiki marbuta mal-għalliema u l-kapijiet tal-iskejjel, jiddiskuti l-isfidi komuni, u jiskambja prattiki tajbin.

X'sar s'issa?

Il-gruppi ta’ ħidma tal-UE pproduċew gwida għal dawk li jfasslu l-politika dwar firxa ta’ suġġetti marbuta mal-professjonijiet tat-tagħlim. Dawn il-pubblikazzjonijiet jikkombinaw prinċipji ġenerali u universali għall-iżvilupp tal-politika b’firxa wiesgħa ta’ eżempji konkreti minn madwar l-Ewropa.