Pedagoginės profesijos

Europos Komisija bendradarbiauja su ES šalimis, kad mokymo standartai būtų aukštesni ir būtų teikiama daugiau paramos pedagoginių profesijų atstovams. To siekiama sudarant galimybes politikos formuotojams lengviau keistis informacija ir patirtimi.

Bendroji informacija

Europos mokytojų ir mokyklos vadovų žinios, įgūdžiai ir požiūris yra nepaprastai svarbūs. Jų kokybė ir kvalifikacija daro tiesioginę įtaką besimokančiųjų pasiekimams mokykloje.

Mokytojams, mokyklų vadovams ir mokytojų rengėjams keliami dideli reikalavimai. Jie raginami atlikti esminį vaidmenį siekiant, kad visiems besimokantiesiems būtų užtikrintas kokybiškas švietimas. Kad tai padarytų, jie turi tobulinti savo įgūdžius. Aukščiausios kokybės pirminis švietimas bei tęstinis profesinis tobulėjimas ir galimybės gauti paramą per visą profesinį gyvenimą yra labai svarbūs.

Dėl sumažėjusio profesijos prestižo ir darbuotojų trūkumo daugelyje ES šalių nukenčia mokyklinio ugdymo kokybė. Todėl dauguma šalių siekia motyvuoti darbuotojus ir padėti jiems siekti kuo geresnių rezultatų dirbant šį sunkų darbą, tačiau kartu nori pritraukti įvairesnių tinkamų kandidatų, kurie dirbtų mokykloje.

Europos Komisija bendradarbiauja su ES šalimis, kad mokymo standartai būtų aukštesni ir būtų teikiama daugiau paramos pedagoginių profesijų atstovams. To siekiama sudarant galimybes politikos formuotojams lengviau keistis informacija ir patirtimi. Iš valstybių narių vyriausybių ir suinteresuotųjų subjektų organizacijų atstovų sudaryta Europos ekspertų darbo grupė reguliariai susitinka nagrinėti konkrečių politikos, susijusios su mokytojais ir mokyklų vadovais, aspektų, aptarti bendrų problemų ir keistis gerąja patirtimi.

Kas padaryta iki šiol?

ES darbo grupės parengė gaires politikos formuotojams įvairiomis su pedagoginėmis profesijomis susijusiomis temomis. Šiuose leidiniuose aptariami bendrieji, universalūs politikos kūrimo principai ir pateikiama įvairiausių konkrečių pavyzdžių iš visos Europos.