Opetusalan ammattilaiset

Euroopan komissio tekee yhteistyötä EU-maiden kanssa opetuksen ja opettajankoulutuksen tason parantamisessa edistämällä päättäjien välistä tiedon- ja kokemustenvaihtoa.

Taustaa

Opettajien ja koulujen johtajien tiedot, taidot ja asenteet ovat koululaitoksen ja yhteiskunnan kannalta erittäin tärkeitä. Heidän osaamisellaan ja ammattitaidollaan on suora vaikutus opiskelijoiden oppimistuloksiin.

Opettajiin, koulujen johtajiin ja opettajien kouluttajiin kohdistuu paljon vaatimuksia. Opetushenkilöstöllä on merkittävä rooli siinä, että kaikille oppijoille voidaan tarjota laadukasta koulutusta, ja henkilöstön on voitava kehittää omia taitojaan. Opettajankoulutus, opetusalan ammattilaisten jatkuva korkeatasoinen täydennyskoulutus sekä muu heille suunnattu ammatillinen tuki on tärkeää.

Monissa EU-maissa perusopetuksen laadun parantamista vaikeuttaa se, että opettajan ammatin arvostus ja houkuttelevuus ovat vähentyneet. Useimmat maat pyrkivätkin hankkimaan sopivia ehdokkaita opetusalalle entistä laajemmalta rintamalta sekä motivoimaan ja tukemaan heitä, jotta he menestyvät tässä vaativassa ammatissa.

Euroopan komissio tekee yhteistyötä EU-maiden kanssa opetuksen ja opettajankoulutuksen tason parantamisessa edistämällä päättäjien välistä tiedon- ja kokemustenvaihtoa. Kouluja käsittelevä työryhmä, jonka jäseninä on EU-maiden ja koulutusalan edustajia, keskustelee säännöllisesti koulupolitiikan osa-alueista ja haasteista sekä vaihtaa tietoa hyvistä toimintatavoista.

EU:n toimet ja asiakirjat

Monet EU:n tason työryhmät ovat laatineet päättäjille opetusalan ammattilaisten tukemista koskevaa ohjeistusta. Julkaisuissa käsitellään yleisiä laajoja toimintapoliittisia periaatteita ja annetaan käytännön esimerkkejä eri puolilta Eurooppaa.