Lærerfaget

Europa-Kommissionen arbejder sammen med EU-landene om at hæve standarden i undervisningen og styrke lærerfaget ved at lette udvekslingen af informationer og erfaringer mellem beslutningstagerne.

Hvad går læreres og skolelederes rolle ud på?

Den viden, de kvalifikationer og de holdninger, som Europas lærere og skoleledere har, er af stor betydning. Deres dygtighed og professionalisme har direkte indflydelse på, hvor godt eleverne klarer sig i skolen.

Der stilles stigende krav til lærere, skoleledere og seminarielærere, og det forventes af dem, at de spiller en central rolle i at give alle elever en uddannelse af høj kvalitet. For at kunne gøre dette må de udvikle deres egne kundskaber og færdigheder. Det er meget vigtigt, at både deres grunduddannelse og fortsatte faglige udvikling er af højeste kvalitet, og at de har adgang til støtte gennem hele karrieren.

Men i mange EU-lande bliver muligheden for at levere god undervisning hæmmet af, at lærerfaget har tabt prestige, og at der er mangel på lærerkræfter. De fleste lande prøver derfor at motivere medarbejderne til at udmærke sig inden for dette krævende erhverv og understøtter dem i dette. Samtidig forsøger man at tiltrække en bredere vifte af egnede kandidater til en karriere i skolen.

Europa-Kommissionen arbejder sammen med EU-landene om at hæve standarden i undervisningen og styrke lærerfaget ved at lette udvekslingen af informationer og erfaringer mellem beslutningstagerne. En arbejdsgruppe af europæiske eksperter fra medlemslandenes regeringer og interesseorganisationer mødes regelmæssigt for at drøfte konkrete aspekter af politikker med relation til lærere og skoleledere, tale om fælles udfordringer og udveksle god praksis.

Hvad er der gjort indtil videre?

EU's arbejdsgrupper har udarbejdet en vejledning til de politiske beslutningstagere om en række emner, der vedrører lærerfaget. Disse publikationer kombinerer overordnede, universelle principper for politikudvikling med en lang række konkrete eksempler fra hele Europa.