Učitelské profese

Evropská komise usiluje ve spolupráci s členskými zeměmi o zvýšení kvality výuky a zlepšení podpory poskytované učitelských profesím tím, že usnadňuje výměnu informací a zkušeností mezi tvůrci příslušných politik.

O co jde?

Kvalifikace, pedagogické schopnosti a přístup každého učitele či vedoucího pracovníka školy má naprosto zásadní význam. Úroveň výuky i profesionalita vyučujících má přímý vliv na výsledky žáků a studentů školy.

Na učitele, vedoucí pracovníky škol a pedagogy vzdělávající učitele se kladou vysoké nároky. Právě na nich záleží, zda vzdělávání dosahuje vysoké kvality, či nikoli. Proto musí sami pracovat na rozvoji svých vlastních kompetencí. Důležitá je nejen jejich původní kvalifikace, ale i získávání dalšího odborného vzdělání v zájmu zajištění co nejkvalitnější výuky. Význam má i podpora ze strany odborných asociací, na které se učitelé mohou v průběhu svého pedagogického působení obracet.

Pokles prestiže profese a nedostatek pracovníků v mnoha zemích EU kvalitu školního vzdělávání oslabují. Většina zemí chce proto přilákat širší okruh vhodných kandidátů na pozice učitelů a vedoucích pracovníků škol a chce je motivovat a podporovat, aby v těchto náročných profesích uspěli.

Evropská komise usiluje ve spolupráci s členskými zeměmi o zvýšení kvality výuky a podpory učitelských profesí: Kromě toho usnadňuje výměnu informací a zkušeností mezi tvůrci příslušných politik v jednotlivých zemích. Členové pracovní skupiny odborníků ze států EU, jež zastupují vlády a organizace zainteresovaných stran, se pravidelně scházejí k jednání o konkrétních aspektech politik, které se týkají učitelů a vedoucích pracovníků škol: Projednávání společné výzvy a sdílejí osvědčené postupy.

Čeho se doposud podařilo dosáhnout?

Pracovní skupiny EU vypracovaly pokyny pro tvůrce politik ohledně řady témat souvisejících s učitelskou profesí. Pokyny obsahují všeobecné zásady rozvoje politik i řadu konkrétních příkladů z celé Evropy.