Zagotavljanje kakovosti

Oblikovanje trdnih sistemov zagotavljanja kakovosti na nacionalni in regionalni ravni je ključnega pomena za večjo preglednost in zaupanje med državami. To je zlasti pomembno za spodbujanje mobilnosti učencev v Evropi z vzajemnim priznavanjem srednješolskih spričeval in rezultatov učnih obdobij v tujini.

Za kaj gre

Nedaven pomemben trend je bil prehod k decentralizaciji in večji avtonomiji šol. Dodelitev večje avtonomije šolam, kar zadeva šolske prakse in organizacijo ali uporabo finančnih virov, zagotavlja šolam več priložnosti, da se prilagodijo svojim specifičnim potrebam in lokalnemu okviru. Vendar so prednosti avtonomije odvisne od zmogljivosti šol za učinkovito načrtovanje in upravljanje lastnega razvoja ter od njihove odgovornosti do staršev, lokalnih skupnosti in izobraževalnih organov. Iz rezultatov programa za mednarodno ocenjevanje študentov (PISA) je razvidno, da avtonomija šol pomeni višjo raven osnovnih znanj in spretnosti, če je povezana z odgovornostjo. Zaradi medsebojnega vpliva avtonomije in odgovornosti šol pa so potrebni robustni sistemi zagotavljanja kakovosti.

Sistemi zagotavljanja kakovosti se v Evropi zelo razlikujejo, vendar je zanje značilnih nekaj skupnih izzivov, denimo:

  • kako določiti cilje in meriti napredek na področju izobraževalnih sistemov in učenja
  • zasnovati zagotavljanje kakovosti za vedno bolj decentralizirane in večstopenjske izobraževalne sisteme
  • spodbujati dialog in kulturo zaupanja med deležniki na področju izobraževanja ter
  • prednostno razvrstiti človeške in finančne vire

Oblikovanje trdnih sistemov zagotavljanja kakovosti na nacionalni in regionalni ravni je ključnega pomena za večjo preglednost in zaupanje med državami. To je predvsem pomembno za spodbujanje mobilnosti učencev v Evropi z vzajemnim priznavanjem srednješolskih spričeval in rezultatov učnih obdobij v tujini.

Evropska komisija podpira države EU pri nadaljnjem razvoju njihovih sistemov zagotavljanja kakovosti s spodbujanjem vzajemnega učenja. Delovna skupina evropskih strokovnjakov iz držav članic in organizacij deležnikov na rednih sestankih preučuje posamezne vidike politik v zvezi z zagotavljanjem kakovosti, razpravlja o skupnih izzivih in skrbi za izmenjavo dobrih praks.

Dosedanji ukrepi

Delovna skupina EU je oblikovala smernice za snovalce politik o zagotavljanju kakovosti za razvoj šol. V sporočilu o razvoju šol in odličnem poučevanju (2017) je Evropska komisija začrtala področja ukrepanja za izboljšanje šolskega izobraževanja, vključno z zagotavljanjem kakovosti. Spremni delovni dokument služb Komisije prinaša koristen vpogled v izsledke raziskav in rezultate dela na ravni EU v zvezi s politikami šolskega izobraževanja.