Asigurarea calității

Crearea unor sisteme solide de asigurare a calității la nivel național și regional este esențială pentru creșterea transparenței și a încrederii între țări. Este esențială facilitarea mobilității cursanților în întreaga Europă prin recunoașterea reciprocă a diplomelor de învățământ secundar și a rezultatelor perioadelor de învățare petrecute în străinătate.

Despre ce este vorba?

În ultima vreme, se tinde spre descentralizarea și creșterea autonomiei școlilor. Acordarea unei autonomii sporite școlilor în ceea ce privește practicile școlare și organizarea sau utilizarea resurselor financiare le oferă acestora mai multe posibilități de a se adapta la nevoile lor specifice și la contextul local din care fac parte. Cu toate acestea, beneficiile autonomiei depind de capacitatea școlilor de a-și planifica în mod eficace activitatea și de a-și gestiona propria dezvoltare, precum și de cât de responsabile sunt în fața părinților, a comunităților locale și a autorităților din domeniul educației. Rezultatele Programului privind evaluarea internațională a elevilor (PISA) indică faptul că autonomia școlilor conduce la o mai bună dobândire a competențelor de bază atunci când este asociată cu responsabilitatea. Interacțiunea dintre autonomia școlilor și responsabilitate implică existența unor sisteme solide de asigurare a calității.

Sistemele de asigurare a calității prezintă diferențe majore la nivel european, dar au câteva provocări în comun. Printre aceste provocări se numără:

  • modalitatea de stabilire a obiectivelor și de măsurare a progreselor înregistrate în sistemele de învățământ și în procesul de învățare
  • conceperea de mecanisme de asigurare a calității pentru sisteme de învățământ din ce în ce mai descentralizate și organizate pe mai multe niveluri
  • încurajarea dialogului și a unei culturi a încrederii între părțile interesate din domeniul educației și
  • prioritizarea resurselor umane și financiare.

Crearea unor sisteme solide de asigurare a calității la nivel național și regional este esențială pentru creșterea transparenței și a încrederii între țări. Este esențială facilitarea mobilității cursanților în întreaga Europă prin recunoașterea reciprocă a diplomelor de învățământ secundar și a rezultatelor perioadelor de învățare petrecute în străinătate.

Comisia Europeană sprijină țările UE în dezvoltarea sistemelor lor de asigurare a calității prin facilitarea învățării reciproce. Un grup de lucru format din experți europeni din cadrul guvernelor statelor membre și al organizațiilor părților interesate se reunește periodic pentru a analiza aspecte specifice ale politicilor legate de asigurarea calității, pentru a discuta pe marginea provocărilor comune și pentru a face schimb de bune practici.

Măsuri luate până în prezent

Grupul de lucru al UE a elaborat orientări pentru factorii de decizie cu privire la asigurarea calității pentru dezvoltarea școlilor. Într-o Comunicare privind dezvoltarea școlilor și calitatea excelentă a predării (2017) Comisia scoate în evidență domeniile de acțiune pentru îmbunătățirea educației școlare, inclusiv în ceea ce privește asigurarea calității. Documentul de lucru însoțitor oferă informații utile cu privire la rezultatele activității desfășurate la nivelul UE în materie de politici privind educația școlară.