Assigurazzjoni tal-kwalità

Il-bini ta’ sistemi b’saħħithom ta’ assigurazzjoni tal-kwalità fil-livell nazzjonali u reġjonali hu kruċjali għal aktar trasparenza u fiduċja bejn il-pajjiżi. Dan hu essenzjali biex tiġi ffaċilitata l-mobbiltà tal-istudenti fl-Ewropa permezz tar-rikonoxximent reċiproku tad-diplomi tal-edukazzjoni sekondarja u l-eżiti tal-perjodi ta’ tagħlim barra mill-pajjiż.

Dwar xiex?

Teżisti tendenza kbira reċenti lejn id-deċentralizzazzjoni u ż-żieda fl-awtonomija tal-iskejjel. L-għoti ta’ aktar awtonomija lill-iskejjel fuq il-prattiki u fuq l-organizzazzjoni tal-iskejjel jew fuq l-użu tagħhom tar-riżorsi finanzjarji jagħtihom aktar opportunitajiet biex jadattaw għall-ħtiġijiet speċifiċi u għall-kuntest lokali tagħhom. Madankollu, il-benefiċċji tal-awtonomija jiddependu mill-kapaċità tal-iskejjel li jippjanaw b’mod effettiv u jimmaniġġjaw l-iżvilupp tagħhom stess, kif ukoll minn kemm huma responsabbli quddiem il-ġenituri, il-komunitajiet lokali u l-awtoritajiet tal-edukazzjoni. Ir-riżultati tal-Programm għall-Valutazzjoni Internazzjonali tal-Istudenti (PISA) juru li l-awtonomija tal-iskejjel twassal għall-kisba aħjar tal-ħiliet bażiċi meta tingħaqad mar-responsabbiltà. L-interazzjoni bejn l-awtonomija u r-responsabbiltà tal-iskola titlob li jkun hemm sistemi ta’ assigurazzjoni tal-kwalità b’saħħitha.

Is-sistemi ta' assigurazzjoni tal-kwalità jvarjaw ħafna fl-Ewropa kollha, iżda għandhom numru ta’ sfidi komuni. Dawn l-isfidi jinkludu:

  • kif jiġu stabbiliti l-għanijiet u jitkejjel il-progress għas-sistemi edukattivi u għat-tagħlim tal-istudenti;
  • kif titfassal l-assigurazzjoni tal-kwalità għal sistemi edukattivi dejjem aktar deċentralizzati u mqassma fuq diversi livelli;
  • kif jitħeġġu d-djalogu u kultura ta’ fiduċja bejn il-partijiet ikkonċernati fl-edukazzjoni; u
  • kif tingħata l-prijorità lir-riżorsi umani u finanzjarji.

Il-bini ta’ sistemi b’saħħithom ta’ assigurazzjoni tal-kwalità fil-livell nazzjonali u reġjonali hu kruċjali għal aktar trasparenza u fiduċja bejn il-pajjiżi. Dan hu essenzjali biex tiġi ffaċilitata l-mobbiltà tal-istudenti fl-Ewropa permezz tar-rikonoxximent reċiproku tad-diplomi tal-edukazzjoni sekondarja u l-eżiti tal-perjodi ta’ tagħlim barra mill-pajjiż.

Il-Kummissjoni Ewropea tappoġġja lill-pajjiżi tal-UE biex ikomplu jiżviluppaw is-sistemi ta’ assigurazzjoni tal-kwalità tagħhom billi jiffaċilitaw it-tagħlim reċiproku. Grupp ta’ ħidma ta’ esperti Ewropej mill-gvernijiet tal-Istati Membri u organizzazzjonijiet ta’ partijiet ikkonċernati jiltaqa’ regolarment biex jeżaminaw aspetti speċifiċi ta’ politiki marbuta mal-assigurazzjoni tal-kwalità, jiddiskutu l-isfidi komuni, u jiskambjaw prattiki tajbin.

X'sar s'issa?

Il-grupp ta’ ħidma tal-UE pproduċa gwida għal dawk li jfasslu l-politika dwar l-assigurazzjoni tal-kwalità għall-iżvilupp tal-iskola. F’Komunikazzjoni dwar l-iżvilupp tal-iskejjel u t-tagħlim eċċellenti (2017) il-Kummissjoni Ewropea tispjega l-oqsma għal azzjoni biex tittejjeb l-edukazzjoni skolastika, inkluża l-assigurazzjoni tal-kwalità. Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal li jakkumpanjaha jipprovdi tagħrif utli dwar evidenza tar-riċerka u r-riżultati tal-ħidma fil-livell tal-UE dwar il-politiki tal-edukazzjoni fl-iskejjel.