Osiguravanje kvalitete

Izgradnja pouzdanih sustava osiguravanja kvalitete na nacionalnoj i regionalnoj razini ključna je za veću transparentnost i povjerenje među zemljama. To je bitno kako bi se olakšala mobilnost učenika u Europi uzajamnim priznavanjem srednjoškolskih svjedodžbi i rezultata ostvarenih tijekom razdoblja školovanja u inozemstvu.

O čemu je riječ?

U posljednje vrijeme sve se više teži decentralizaciji i većoj autonomiji škola. Više autonomije u načinu rada, organizaciji ili upotrebi financijskih sredstava školama omogućuje da se lakše prilagode svojim specifičnim potrebama i lokalnom kontekstu. No njezine prednosti ovise o sposobnosti škola da djelotvorno planiraju i upravljaju vlastitim razvojem te o tome koliku odgovornost preuzimaju prema roditeljima, lokalnim zajednicama i obrazovnim tijelima. Prema rezultatima istraživanja u okviru Međunarodnog programa za procjenu znanja i vještina učenika (PISA) autonomija škola pospješuje stjecanje osnovnih vještina kad je povezana s preuzimanjem odgovornosti. Međudjelovanje autonomije i odgovornosti škola iziskuje pouzdane sustave osiguravanja kvalitete.

Sustavi osiguravanja kvalitete umnogome se razlikuju u Europi, ali imaju i mnogo zajedničkih izazova. Neki od njih su:

  • kako postaviti ciljeve i mjeriti napredak obrazovnih sustava i znanja učenika
  • kako osmisliti osiguravanje kvalitete za sve decentraliziranije i višeslojnije obrazovne sustave
  • kako poticati dijalog i kulturu povjerenja među dionicima u području obrazovanja te
  • kako odrediti prioritete u pogledu ljudskih i financijskih resursa.

Izgradnja pouzdanih sustava osiguravanja kvalitete na nacionalnoj i regionalnoj razini ključna je za veću transparentnost i povjerenje među zemljama. To je bitno kako bi se olakšala mobilnost učenika u Europi uzajamnim priznavanjem srednjoškolskih svjedodžbi i rezultata ostvarenih tijekom razdoblja školovanja u inozemstvu.

Olakšavanjem uzajamnog učenja Europska komisija podupire države članice EU-a u daljnjem razvoju njihovih sustava osiguravanja kvalitete. Radna skupina europskih stručnjaka iz vlada država članica i organizacija dionika na redovitim sastancima proučava određene aspekte politika povezanih s osiguravanjem kvalitete, raspravlja o zajedničkim izazovima i razmjenjuje primjere dobre prakse.

Što je dosad učinjeno?

Radna skupina EU-a izradila je smjernice za oblikovatelje politika o osiguravanju kvalitete za razvoj škola. U Komunikaciji o razvoju škola i izvrsnosti u nastavi (2017.) Europska komisija navodi u kojim bi područjima trebalo djelovati kako bi se poboljšalo školsko obrazovanje, uključujući osiguravanje kvalitete. Popratni radni dokument službi Komisije donosi koristan uvid u podatke prikupljene istraživanjem i rezultate rada na politikama povezanima sa školskim obrazovanjem na razini EU-a.