Nyckelkompetenser och grundläggande färdigheter

EU-kommissionen och medlemsländerna arbetar för att alla ska kunna utveckla och stärka sina nyckelkompetenser och grundläggande färdigheter, från tidig ålder och genom hela livet.

Vad handlar det om?

Alla har rätt till god, inkluderande utbildning och livslångt lärande som bidrar till att utveckla nyckelkompetenser och grundläggande färdigheter, dvs. det som alla behöver för att utvecklas och må bra, få jobb, ingå i ett socialt sammanhang och delta aktivt i samhället.

OECD:s Pisa-undersökning (programmet för internationell utvärdering av elevprestationer) från 2015 visar att en femtedel av eleverna i EU inte har tillräckliga färdigheter i läsning, matematik och naturvetenskap. Jämfört med 2012 års Pisa-undersökning hade andelen lågpresterande elever ökat till 20,6 procent (+4,0) i naturvetenskap, till 19,7 procent (+1,9) i läsning och till 22,2 procent (+0,1) i matematik. Dessutom har 44 procent av EU-invånarna små eller inga it-kunskaper (19 procent).

EU-kommissionen och medlemsländerna arbetar för att alla ska kunna utveckla och stärka sina nyckelkompetenser och grundläggande färdigheter, från tidig ålder och genom hela livet.

Vad har man gjort hittills?

I maj 2018 antog rådet en rekommendation om nyckelkompetenser för livslångt lärande som ersätter en tidigare rekommendation. Tanken är att främja nyckelkompetenser och grundläggande färdigheter genom att

  • erbjuda utbildning, fortbildning och livslångt lärande för alla
  • stödja lärare och annan utbildningspersonal
  • främja olika metoder och sammanhang för livslångt lärande
  • utforska olika metoder för bedömning och validering av nyckelkompetenserna.

Vad blir nästa steg?

Till 2020 ska högst 15 procent av femtonåringarna vara lågpresterande i de grundläggande färdigheter som mäts i Pisaundersökningen. Kommissionen hjälper EU-länderna att nå målet om grundläggande färdigheter och nyckelkompetenser för alla genom utbyte av erfarenheter och god praxis.