Ključne kompetence in osnovne spretnosti

Evropska komisija sodeluje z državami EU pri podpiranju in krepitvi razvoja ključnih kompetenc ter osnovnih znanj in spretnosti za vse od zgodnjega otroštva in skozi vse življenje.

Za kaj gre

Vsakdo ima pravico do kakovostnega in vključujočega izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja, da lahko ohrani in pridobi ključne kompetence in osnovne spretnosti. Vsak posameznik potrebuje ključne kompetence in osnovna znanja in spretnosti za osebnostno izpolnitev in razvoj, zaposljivost, socialno vključenost in aktivno državljanstvo.

Vendar podatki programa za mednarodno ocenjevanje študentov (PISA) iz leta 2015 kažejo, da ima eden od petih učencev v Evropski uniji nezadostno znanje na področju branja, matematike in naravoslovja. V primerjavi z rezultati raziskave PISA 2012 pa rezultati iz leta 2015 kažejo, da se je delež posameznikov s slabimi rezultati v naravoslovju povečal na 20,6 % (povečanje za 4 odstotne točke); v branju na 19,7 % (povečanje za 1,9 odstotne točke); v matematiki na 22,2 % (povečanje za 0,1 odstotne točke). Poleg tega ima 44 % prebivalcev Unije slabe digitalne spretnosti ali pa jih sploh nima (19 %).

Evropska komisija sodeluje z državami EU pri podpiranju in krepitvi razvoja ključnih kompetenc ter osnovnih znanj in spretnosti za vse od zgodnjega otroštva in skozi vse življenje.

Dosedanji ukrepi

Maja 2018 je svet za izobraževanje, mladino, kulturo in šport sprejel priporočilo Sveta o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje, ki nadomešča prejšnje priporočilo na tem področju. Namenjeno je spodbujanju ključnih kompetenc in osnovnih znanj in spretnosti z:

  • zagotavljanjem kakovostnega izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja
  • podporo pedagoškim delavcem
  • spodbujanjem različnih učnih pristopov in kontekstov z vidika vseživljenjskega učenja
  • preučevanjem pristopov na področju ocenjevanja in vrednotenja ključnih kompetenc

Kaj sledi

Do leta 2020 bi morali zmanjšati na manj kot 15 % delež petnajstletnikov, ki dosegajo slabe rezultate v osnovnih spretnostih, merjeno z raziskavami PISA. Komisija podpira države EU pri krepitvi osnovnih spretnosti in ključnih kompetenc za vse s spodbujanjem vzajemnega učenja in izmenjave dobrih praks.