Ključne kompetence ter osnovna znanja in spretnosti

Komisija sodeluje z državami EU pri podpiranju in krepitvi razvoja ključnih kompetenc ter osnovnih znanj in spretnosti za vse od zgodnjega otroštva in skozi vse življenje.

Pomen ključnih kompetenc ter osnovnih znanj in spretnosti 

Vsakdo ima pravico do kakovostnega in vključujočega izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja, da lahko pridobi ključne kompetence ter osnovna znanja in spretnosti. Vsak posameznik potrebuje ključne kompetence ter osnovna znanja in spretnosti za osebnostno izpolnitev in razvoj, zaposljivost, socialno vključenost in aktivno državljanstvo. 

Vendar rezultati programa za mednarodno ocenjevanje študentov (PISA) iz leta 2015 kažejo, da ima eden od petih učencev v EU nezadostno znanje na področju branja, matematike in naravoslovja. 

V primerjavi z rezultati raziskave PISA 2012 pa rezultati iz leta 2015 kažejo, da se je delež posameznikov s slabimi rezultati v naravoslovju povečal na 20,6 % (povečanje za 4 odstotne točke), v branju na 19,7 % (povečanje za 1,9 odstotne točke) in v matematiki na 22,2 % (povečanje za 0,1 odstotne točke). Poleg tega ima 44 % prebivalcev Unije slabe digitalne spretnosti ali pa jih sploh nima (19 %).

Ukrepi EU na tem področju

Evropski svet je sprejel posodobljeno priporočilo Sveta o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje. Poročilo spodbuja razvoj ključnih kompetenc ter osnovnih znanj in spretnosti z:

  • zagotavljanjem kakovostnega izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja
  • podporo pedagoškim delavcem pri izvajanju učnih pristopov na podlagi kompetenc
  • spodbujanjem različnih učnih pristopov in kontekstov z vidika vseživljenjskega učenja
  • preučevanjem pristopov na področju ocenjevanja in vrednotenja ključnih kompetenc

Kaj sledi 

V skladu s ciljem, ki so ga države članice določile v okviru evropskega sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja (ET2020), bi morali zmanjšati na manj kot 15 % delež petnajstletnikov, ki dosegajo slabe rezultate v osnovnih znanjih in spretnostih. Ta cilj bo ocenjen na podlagi novih podatkov PISA, ki bodo na voljo na začetku decembra 2019.

Komisija podpira države članice EU pri krepitvi osnovnih znanj in spretnosti ter ključnih kompetenc za vse državljane s spodbujanjem vzajemnega učenja in izmenjave dobrih praks.