Competențe-cheie și competențe de bază

Comisia Europeană colaborează cu țările UE pentru a sprijini și consolida dezvoltarea competențelor-cheie și a competențelor de bază pentru toți, de la o vârstă fragedă și ulterior pe tot parcursul vieții.

Despre ce este vorba

Toți cetățenii au dreptul la educație de calitate și incluzivă, la formare și la oportunități de învățare de-a lungul vieții care să îi ajute să își dezvolte competențe-cheie și competențe de bază. Competențele-cheie și competențele de bază sunt cele de care au nevoie toți cetățenii pentru împlinirea și dezvoltarea personală, ocuparea unui loc de muncă, incluziune socială și cetățenie activă.

Însă potrivit rezultatelor PISA (Programul pentru evaluarea internațională a elevilor), unul din cinci elevi din UE nu deține competențe suficiente în ceea ce privește lectura, matematica și științele. În comparație cu rezultatele PISA din 2012, rezultatele din 2015 arată că ponderea elevilor cu rezultate slabe a crescut la 20,6 % (+ 4 puncte procentuale) la știință; la 19,7 % (+1,9 puncte procentuale) la citire; la 22,2 % (+ 0,1 % puncte procentuale) la matematică. În plus, 44 % din cetățenii Uniunii dețin un nivel scăzut de competențe digitale, iar 19 % nu au deloc astfel de competențe.

Comisia Europeană colaborează cu țările UE pentru a sprijini și consolida dezvoltarea competențelor-cheie și a competențelor de bază pentru toți, de la o vârstă fragedă și ulterior pe tot parcursul vieții.

Măsuri luate până în prezent

În mai 2018, Consiliul pentru educație, tineret, cultură și sport a adoptat o Recomandare a Consiliului privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții, care înlocuiește o recomandare anterioară în acest domeniu. Această abordare își propune să promoveze competențele-cheie și competențele de bază:

  • punând la dispoziția tuturor programe de înaltă calitate în materie de educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții
  • sprijinind personalul didactic
  • promovând o varietate de abordări și contexte de învățare din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții
  • explorând diverse abordări în materie de evaluare și validare a competențelor-cheie.

Care sunt următoarele etape?

Până în 2020, procentajul elevilor în vârstă de 15 ani cu un nivel scăzut al competențelor de bază, evaluate cu ajutorul testelor PISA, ar trebui să fie sub 15%. Comisia sprijină țările UE în consolidarea competențelor de bază și a competențelor-cheie, facilitând învățarea reciprocă și schimbul de bune practici.