Competențe-cheie și competențe de bază

Comisia Europeană colaborează cu țările UE pentru a sprijini și consolida dezvoltarea competențelor-cheie și a competențelor de bază pentru toți, de la o vârstă fragedă și ulterior pe tot parcursul vieții.

De ce sunt importante competențele-cheie și competențele de bază? 

Toți cetățenii au dreptul la educație de calitate și incluzivă, la formare și la oportunități de învățare de-a lungul vieții care să îi ajute să își dezvolte competențe-cheie și competențe de bază. Competențele-cheie și competențele de bază sunt cele de care au nevoie toți cetățenii pentru împlinirea și dezvoltarea personală, ocuparea unui loc de muncă, incluziune socială și cetățenie activă. 

Însă, potrivit rezultatelor PISA (Programul pentru evaluarea internațională a elevilor) din 2015, unul din cinci elevi din UE nu deține competențe suficiente în ceea ce privește lectura, matematica și științele. 

În comparație cu rezultatele PISA din 2012, cele din 2015 indică o creștere a ponderii elevilor cu rezultate slabe: 20, 6 % (+ 4,0 puncte procentuale) la știință, 19,7 % (+1,9 puncte procentuale) la citire și 22,2 % (+ 0,1 puncte procentuale) la matematică. În plus, 44 % din cetățenii UE dețin un nivel scăzut de competențe digitale, iar 19 % nu au deloc astfel de competențe.

Ce face UE în acest domeniu?

Consiliul European a adoptat o Recomandare actualizată a Consiliului privind competențele-cheie și învățarea pe tot parcursul vieții. Scopul Recomandării este să promoveze dezvoltarea competențelor-cheie și a competențelor de bază:

  • punând la dispoziția tuturor programe de educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții de înaltă calitate
  • sprijinind personalul didactic în implementarea metodelor de predare și învățare bazate pe competențe
  • promovând o varietate de metode și contexte de învățare din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții
  • explorând diverse metode de evaluare și validare a competențelor-cheie.

Care sunt următoarele etape? 

În contextul cadrului de cooperare în materie de politici europene în domeniul educației și formării (ET 2020), statele membre și-au propus ca ponderea elevilor în vârstă de 15 ani cu rezultate slabe la competențele de bază să fie sub 15 % până în 2020. Acest obiectiv va fi evaluat pe baza noilor date PISA care vor fi disponibile la începutul lunii decembrie 2019.

Comisia sprijină țările UE în consolidarea competențelor de bază și a competențelor-cheie pentru toți cetățenii, facilitând învățarea reciprocă și schimbul de bune practici.