Kompetenzi Ewlenin u Ħiliet Bażiċi

Il-Kummissjoni Ewropea taħdem mal-pajjiżi tal-UE biex tappoġġja u ssaħħaħ l-iżvilupp ta’ kompetenzi ewlenin u ħiliet bażiċi għal kulħadd, minn età bikrija u matul il-ħajja.

Dwar xiex?

Kulħadd għandu d-dritt għal edukazzjoni, taħriġ u tagħlim tul il-ħajja ta’ kwalità u inklużivi li jiżviluppaw il-kompetenzi ewlenin u l-ħiliet bażiċi. Il-kompetenzi ewlenin u l-ħiliet bażiċi huma meħtieġa għat-twettiq u l-iżvilupp personali, l-impjegabbiltà, l-inklużjoni soċjali, u ċ-ċittadinanza attiva.

Madankollu, ir-riżultati tal-Programm għall-Valutazzjoni Internazzjonali tal-Istudenti (PISA) juru li wieħed minn kull ħames studenti fl-Unjoni Ewropea għandhom profiċjenza insuffiċjenti fil-qari, fil-matematika jew fix-xjenza. Meta mqabbla mar-riżultati tal-PISA tal-2012, ir-riżultati tal-2015 juru li żdied l-ammont għal 20.6% (+4.0 punti perċentwali) ta’ dawk li jiksbu riżultati baxxi fix-xjenza; għal 19.7% (+ 1.9 punti perċentwali) fil-qari; u għal 22.2% (+ 0.1 punt perċentwali) fil-matematika. Barra minn hekk 44% tal-popolazzjoni tal-UE għandhom ħiliet diġitali baxxi ħafna jew ineżistenti (19%).

Il-Kummissjoni Ewropea taħdem mal-pajjiżi tal-UE biex tappoġġja u ssaħħaħ l-iżvilupp ta’ kompetenzi ewlenin u ħiliet bażiċi għal kulħadd, minn età bikrija u matul il-ħajja.

X'sar s'issa?

F’Mejju 2018, il-Kunsill għall-Edukazzjoni, iż-Żgħażagħ, il-Kultura u l-Isport adotta Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-Kompetenzi Ewlenin għat-Tagħlim tul il-Ħajja li tieħu post Rakkomandazzjoni preċedenti f’dan il-qasam. L-approċċ hu li jiġu promossi l-kompetenzi ewlenin u l-iżvilupp tal-ħiliet bażiċi billi:

  • Jingħataw edukazzjoni, taħriġ u tagħlim tul il-ħajja ta’ kwalità għolja lil kulħadd
  • Jingħata appoġġ lill-persunal tal-edukazzjoni
  • Jiġu promossi varjetà ta’ approċċi u kuntesti ta’ tagħlim, f’perspettiva ta’ tagħlim tul il-ħajja
  • Jiġu esplorati approċċi li jassessjaw u jivvalidaw il-kompetenzi ewlenin

X’inhuma l-passi li jmiss?

Sal-2020, anqas minn 15% ta' dawk bl-età ta' 15-il sena għandhom ikunu kklassifikati bħala "batuti" f'dawk il-ħiliet bażiċi, kif valutati mit-tesijiet tal-PISA. Il-Kummissjoni tappoġġja lill-pajjiżi tal-UE fit-tisħiħ tal-ħiliet bażiċi u l-kompetenzi ewlenin għal kulħadd billi tiffaċilita t-tagħlim reċiproku u l-iskambju ta’ prattika tajba.