Bendrieji gebėjimai ir pagrindiniai įgūdžiai

Europos Komisija bendradarbiauja su ES valstybėmis siekdama remti ir sustiprinti visų asmenų bendrųjų gebėjimų ir pagrindinių įgūdžių ugdymą nuo ikimokyklinio amžiaus ir visą gyvenimą.

Bendroji informacija

Visi turi teisę į kokybišką ir įtraukų švietimą, mokymą ir mokymąsi visą gyvenimą, kurie padeda įgyti bendrųjų gebėjimų ir pagrindinių įgūdžių. Bendrieji gebėjimai ir pagrindiniai įgūdžiai – tai asmens asmeniniam pasitenkinimui ir vystymuisi, įsidarbinamumui, socialinei įtraukčiai ir aktyviam pilietiškumui reikalingi gebėjimai.

Tačiau naujausiais 2015 m. Tarptautinio moksleivių vertinimo programos (PISA) duomenimis, vieno iš penkių mokinių Europos Sąjungoje skaitymo, matematikos ar gamtos mokslų įgūdžiai yra nepakankami. Palyginti su 2012 m. PISA duomenimis, iš 2015 m. duomenų matyti, kad prastai besimokančių asmenų dalis gamtos mokslų srityje išaugo iki 20,6 proc. (padidėjo 4,0 procentiniais punktais), skaitymo srityje – iki 19,7 proc. (padidėjo 1,9 procentinio punkto), o matematikos srityje – iki 22,2 proc. (padidėjo 0,1 procentinio punkto). Be to, 44 proc. ES gyventojų turi menkus skaitmeninius gebėjimus, o 19 proc. jų apskritai neturi.

Europos Komisija bendradarbiauja su ES šalimis siekdama remti ir sustiprinti visų asmenų bendrųjų gebėjimų ir pagrindinių įgūdžių ugdymą nuo ikimokyklinio amžiaus ir visą gyvenimą.

Kas padaryta iki šiol?

2018 m. gegužės mėn. Švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto taryba priėmė Tarybos rekomendaciją dėl bendrųjų mokymosi visą gyvenimą gebėjimų, kuria pakeičiama ankstesnė rekomendacija šioje srityje. Bendruosius gebėjimus ir pagrindinius įgūdžius norima ugdyti šiais būdais:

  • visiems užtikrinant kokybišką švietimą, mokymą ir mokymąsi visą gyvenimą;
  • teikiant paramą švietimo specialistams;
  • propaguojant įvairius mokymosi metodus ir sąlygas atsižvelgiant į mokymosi visą gyvenimą perspektyvą;
  • nagrinėjant bendrųjų gebėjimų vertinimo ir patvirtinimo metodus.

Tolesni veiksmai

Iki 2020 m. turėtų būti pasiekta, kad remiantis PISA testais, mažiau kaip 15 proc. penkiolikmečių būtų laikomi turinčiais prastus pagrindinius įgūdžius. Komisija padeda ES šalims stiprinti visų asmenų pagrindinius įgūdžius ir bendruosius gebėjimus sudarydama palankesnes sąlygas tarpusavio mokymuisi bei gerosios patirties mainams.