Nøglekompetencer og grundlæggende færdigheder

Europa-Kommissionen arbejder sammen med EU-landene om at styrke udviklingen af nøglekompetencer og grundlæggende færdigheder for alle, fra en tidlig alder og gennem hele livet.

Hvad handler retten til nøglekompetencer og grundlæggende færdigheder om?

Alle har ret til god og inkluderende uddannelse og livslang læring, hvor de udvikler en række centrale kompetencer og basale færdigheder. Alle mennesker har brug for nøglekompetencer og grundlæggende færdigheder for at opnå personlig tilfredsstillelse og udvikling, blive egnet til at arbejde, opleve social inklusion og blive aktive medborgere.

Men 2025-tallene fra OECD's program for international elevevaluering (PISA) viser, at en femtedel af alle elever i EU har utilstrækkelige færdigheder inden for læsning, matematik og naturvidenskab. Sammenlignet med resultaterne af PISA-undersøgelsen fra 2012 viser 2015-resultaterne, at andelen af elever med ringe færdigheder er steget til 20,6 % (en stigning på 4 procentpoint) inden for naturvidenskab, til 19,7 %, (en stigning på 1,9 procentpoint) i læsning og til 22,2 %, (en stigning på 0,1 procentpoint) i matematik. Dertil kommer, at 44 % af EU's befolkning har ringe eller ingen (19 %) digitale færdigheder.

Europa-Kommissionen arbejder sammen med EU-landene om at styrke udviklingen af nøglekompetencer og grundlæggende færdigheder for alle, fra en tidlig alder og gennem hele livet.

Hvad er der gjort indtil videre?

I maj 2018 vedtog Rådet for Uddannelse, Ungdom, Kultur og Sport en henstilling fra Rådet om nøglekompetencer for livslang læring, som erstatter en tidligere henstilling på dette område. Strategien går ud på at fremme udviklingen af nøglekompetencer og grundlæggende færdigheder ved at:

  • sørge for adgang til uddannelse og livslang læring af høj kvalitet for alle
  • understøtte underviserne
  • styrke en række forskellige læringsmetoder og undervisningsforløb med fokus på livslang læring
  • undersøge forskellige metoder til vurdering og anerkendelse af nøglekompetencer.

Hvad sker der nu?

Inden 2020 skal under 15 % af de 15-årige tilhøre gruppen af børn med "ringe grundlæggende færdigheder" ud fra de kriterier, som bliver målt i PISA-undersøgelserne. Ved at fremme gensidig læring og udveksling af god praksis støtter Kommissionen EU-landene i at sørge for grundlæggende færdigheder og nøglekompetencer for alle.