Klíčové kompetence a základní dovednosti

Evropská komise spolupracuje se zeměmi EU na tom, aby se v rozvoji klíčových kompetencí a základních dovedností podporovali celoživotně všichni občané, bez ohledu na věk.

O co jde?

Každý z nás má právo získat kvalitní vzdělání podle vlastních potřeb, rozvíjet se v rámci odborné přípravy či celoživotního učení, aby získal příslušné základní dovednosti a klíčové kompetence. Základní, klíčové kompetence jsou takové, jež všichni potřebují ke svému osobnímu naplnění a rozvoji, zaměstnatelnosti, sociální soudržnosti a aktivnímu občanství.

Údaje z mezinárodního hodnocení žáků PISA z roku 2015 poukazují na to, že každý pátý žák v EU má nedostatečné výsledky ve čtení, matematice nebo přírodních vědách. Ve srovnání s výsledky studie PISA z roku 2012 vyšlo najevo, že podíl studentů se slabými výsledky se v období 2012–2015 zvýšil na 20,6 % (nárůst o 4,0 procentního bodu) v přírodních vědách, na 19,7 %, (nárůst o 1,9 procentního bodu) ve čtení, a na 22,2 %, (nárůst o 0,1 procentního bodu) v matematice. Kromě toho má 44 % populace Unie omezené digitální kompetence, přičemž 19 % nemá vůbec žádné.

Evropská komise spolupracuje se zeměmi EU na tom, aby se v rozvoji klíčových kompetencí a základních dovedností podporovali celoživotně všichni občané, bez ohledu na věk.

Čeho se doposud podařilo dosáhnout?

V květnu 2018 přijala Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport doporučení o klíčových kompetencích pro celoživotní učení, které nahrazuje dřívější doporučení v této oblasti. Cílem je podporovat klíčové kompetence a rozvoj základních dovedností:

  • zajištěním vysoce kvalitního vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení všem
  • poskytováním podpory pedagogickým pracovníkům
  • podporou rozmanitých vzdělávacích přístupů a kontextů v rámci celoživotního učení
  • analýzou přístupů k hodnocení a ověřování klíčových kompetencí

Co bude následovat?

Cílem je, aby horších výsledků v základních dovednostech do roku 2020 dosahovalo méně než 15 % 15tiletých žáků. Měřítkem bude test PISA. Komise podporuje členské státy v rozvoji základních dovedností a klíčových kompetencí všech občanů tím, že vytváří podmínky pro vzájemné učení a výměnu osvědčených postupů.