Avhopp från skolan

EU-kommissionen prioriterar målet om att minska andelen skolavhopp till 10 procent i EU till 2020. Kommissionen samarbetar med EU-länderna om en omfattande strategi för att minska skolavhoppen och se till att det finns initiativ för att förmå avhopparna att slutföra sin skolgång.

Bakgrund

Elever som inte går klart skolan löper större risk att drabbas av arbetslöshet, socialt utanförskap, fattigdom och dålig hälsa. Det finns många skäl till att ungdomar hoppar av skolan i förtid: personliga eller familjerelaterade problem, inlärningssvårigheter eller en utsatt socioekonomisk situation. Utbildningssystemet, skolmiljön och förhållandet mellan lärare och elever är också viktiga faktorer.

Eftersom skälen till att eleverna inte fullföljer sin skolgång ofta är komplexa och sammanlänkade måste strategier för minska avhoppen omfatta en rad frågor och kombinera utbildningsinsatser, sociala åtgärder, ungdomsverksamhet och hälsofrågor. Du kan läsa mer om de här utmaningarna i kommissionens infografik.

Vad har man gjort hittills?

Europeiska verktygslådan för skolor

Europeiska verktygslådan för skolor förser beslutsfattare och lärare med resurser och praktiska exempel på hur man kan främja goda skolresultat och förebygga att eleverna slutar skolan i förtid. Verktygslådan omfattar fem temaområden som är viktiga för att skolorna ska kunna ta ett helhetsgrepp på problemen. På varje område diskuteras vad som måste göras för att eleverna ska lyckas och som komplement finns exempel på insatser och länkar till mer läsning. Läs mer om verktygslådan i faktabladet