Šolski osip

Ena od prednostnih nalog Evropske komisije v izobraževanju je zmanjšanje šolskega osipa na manj kot 10 % v državah EU do leta 2020. Evropska komisija sodeluje z državami članicami pri izvajanju celovitih strategij za preprečevanje osipa ter zagotavlja pobude za ukrepanje in nadomestila, da bi bilo osipnikom omogočeno nadaljnje sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju.

Za kaj gre

Šolski osip je povezan s poznejšo brezposelnostjo, socialno izključenostjo, revščino in slabšim zdravjem. Razlogov, zakaj mladi prezgodaj opustijo šolanje, je več: osebni in družinski problemi, težave pri učenju, slabše socialno–ekonomske razmere. Pomembni dejavniki so še organizacija izobraževalnega sistema, šolsko okolje in odnos med učiteljem in učencem.

Razlogi za to, da mladi ne dokončajo srednje šole, so pogosto zapleteni in zajemajo več med sabo povezanih vidikov, zato morajo ukrepi za omejitev šolskega osipa obravnavati vrsto različnih vprašanj, povezati šolsko in socialno politiko ter mladinsko delo in vidike, povezane z zdravjem. Nekateri od teh izzivov so opisani v infografiki, ki jo daje na voljo Komisija.

Dosedanji ukrepi

Evropska zbirka orodij za šole

Evropska zbirka orodij za šole snovalcem politike in šolskim delavcem ponuja številne vire in primere iz prakse, kako spodbuditi uspešnost v šoli in preprečiti osip. Zbirka orodij zajema pet tematskih področij, ki so ključni pogoji za vsešolski pristop k problemu šolskega osipa. Vsako področje je podrobneje predstavljeno v zbirki orodij in dopolnjeno s praktičnimi primeri in ukrepi. Več informacij o zbirki orodij je na voljo v informativnem listu.