Părăsirea timpurie a școlii

Reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii la mai puțin de 10 % la nivelul UE până în 2020 este una dintre prioritățile Comisiei în domeniul educației. Comisia Europeană colaborează cu statele membre pentru a implementa strategii cuprinzătoare de prevenire a părăsirii timpurii a școlii, precum și pentru a asigura intervenții și inițiative de compensare menite să îi reintegreze pe cei care au abandonat școala timpuriu în sistemele de educație și formare.

Despre ce este vorba

Abandonul școlar înseamnă de cele mai multe ori șomaj, excluziune socială, sărăcie și probleme de sănătate. Sunt multe motive care pot explica de ce unii tineri renunță prea devreme la studii: probleme personale sau familiale, dificultăți de învățare sau o situație socio-economică precară. Alți factori importanți sunt structura sistemului de învățământ, atmosfera din școli și relațiile dintre profesori și elevi.

Întrucât motivele pentru care elevii abandonează învățământul secundar sunt adesea complexe și interconectate, politicile de reducere a abandonului școlar trebuie să aibă în vedere o gamă largă de factori și să coreleze politica educațională și socială cu activitățile organizațiilor de tineret și cu aspecte legate de sănătate. O parte din aceste provocări sunt prezentate într-un infografic furnizat de Comisie.

Măsuri luate până în prezent

Setul european de instrumente pentru școli

Setul european de instrumente pentru școli le oferă factorilor de decizie și practicienilor o multitudine de resurse și exemple concrete de practici eficiente de promovare a succesului educațional și de prevenire a abandonului școlar. Setul de instrumente este organizat în jurul a cinci domenii tematice care reprezintă condiții esențiale pentru o abordare la nivelul întregii școli în ceea ce privește părăsirea timpurie a școlii. Fiecare domeniu este detaliat în setul de instrumente și este completat cu exemple și măsuri practice. Puteți găsi mai multe informații privind setul de instrumente în această fișă informativă.