Schooluitval

Het terugdringen van schooluitval in de hele EU tot minder dan 10% in 2020 is een van de prioriteiten van de Commissie op het gebied van onderwijs. De Europese Commissie werkt met de EU-landen aan de uitvoering van brede strategieën om voortijdig schoolverlaten te voorkomen, en aan interventie- en compensatie-initiatieven om voortijdige schoolverlaters in het onderwijs of een opleiding te houden.

Wat is het probleem?

We kunnen schooluitval niet los zien van andere problemen zoals werkloosheid, sociale uitsluiting, armoede en gezondheidsproblemen. Er zijn veel redenen waarom sommige jongeren voortijdig stoppen met hun school of opleiding: persoonlijke of gezinsproblemen, leerproblemen of een zwakke sociaaleconomische positie. Ook het soort onderwijsstelsel, het schoolklimaat en de relatie met de leraren spelen een belangrijke rol.

Er zijn vaak complexe redenen waarom kinderen hun middelbaar onderwijs niet afmaken. Daarom moet beleid ter bestrijding van voortijdig schoolverlaten al die redenen aanpakken en onderwijs niet los zien van sociaal beleid, jeugdwerk en volksgezondheid. Sommige van deze factoren zijn opgenomen in deze infografiek.

Wat is er al gedaan?

Europese Toolkit voor scholen

In de Europese toolkit voor scholen kunnen beleidsmakers, directies en leerkrachten allerlei ideeën en praktische voorbeelden vinden om het onderwijs aantrekkelijker te maken en schooluitval te voorkomen. De toolkit is georganiseerd rond vijf thematische gebieden die essentieel zijn voor een brede aanpak van voortijdig schoolverlaten. Elk gebied is verder uitgewerkt in de toolkit en aangevuld met praktische voorbeelden en maatregelen. Meer informatie vindt u in dit infoblad.