Tluq bikri mill-iskola

It-naqqis tat-tluq bikri mill-iskola għal anqas minn 10% fost il-pajjiżi tal-UE sal-2020 hu wieħed mill-prijoritajiet tal-Kummissjoni tal-UE fl-edukazzjoni. Il-Kummissjoni Ewropea taħdem mal-Istati Membri biex timplimenta strateġiji komprensivi biex jiġi evitat it-tluq bikri mill-iskola, kif ukoll biex tiżgura intervent u inizjattivi ta’ kumpens biex tinvolvi lil dawk li jabbandunaw l-iskola qabel iż-żmien fl-edukazzjoni u t-taħriġ.

X'inhi l-problema?

It-tluq bikri mill-iskola hu marbut mal-qgħad, l-esklużjoni soċjali, l-faqar u saħħa dgħajfa. Hemm bosta raġunijiet għala xi żgħażagħ jitilqu l-edukazzjoni u t-taħriġ qabel iż-żmien: problemi personali jew familjari, diffikultajiet fit-tagħlim, jew qagħda soċjoekonomika fraġli. Il-mod kif is-sistema edukattiva hi stabbilita, l-ambjent fl-iskola u r-relazzjonijiet bejn l-għalliema u l-istudenti huma wkoll fatturi importanti.

Peress li ħafna drabi jkun hemm raġunijiet kumplessi u interkonnessi biex it-tfal ma jispiċċawx l-edukazzjoni sekondarja, il-politiki biex jitnaqqas it-tluq bikri mill-iskola jridu jindirizzaw firxa ta’ kwistjonijiet u għandhom jgħaqqdu flimkien l-edukazzjoni u l-politika soċjali, il-ħidma maż-żgħażagħ u l-aspetti relatati mas-saħħa. Xi wħud minn dawn l-isfidi huma deskritti f’infografika pprovduta mill-Kummissjoni.

X'sar s'issa?

Għodod Ewropej għall-Iskejjel

L-Għodod Ewropew għall-Iskejjel joffru lil dawk li jfasslu l-politika u lill-prattikanti rikkezza ta’ riżorsi u eżempji prattiċi ta’ prattiki effettivi biex ikun promoss is-suċċess edukattiv u jiġi evitat it-tluq bikri mill-iskola. L-Għodod huma organizzati madwar ħames oqsma tematiċi li huma l-kundizzjonijiet ewlenin għal approċċ skolastiku sħiħ għat-tluq bikri mill-iskola. Kull qasam hu elaborat aktar fl-Għodod u kkumplementat b’eżempji u miżuri prattiċi. Tista’ ssib aktar informazzjoni dwar l-Għodod fil-folja ta’ informazzjoni.