Mokyklos nebaigimas

Vienas iš Europos Komisijos prioritetų švietimo srityje – iki 2020 m. ES šalyse sumažinti mokyklos nebaigiančių asmenų skaičių iki mažiau nei 10 proc. Europos Komisija bendradarbiauja su valstybėmis narėmis siekdama įgyvendinti visapusiškas strategijas sprendžiant mokyklos nebaigimo problemą, taip pat užtikrinti intervencijos ir kompensavimo iniciatyvas siekiant mokyklos nebaigusius asmenis įtraukti į švietimą ir mokymą.

Problemos esmė

Mokyklos nebaigimas yra susijęs su nedarbu, socialine atskirtimi, skurdu ir prasta sveikatos būkle. Kai kurie jauni žmonės nebaigia mokyklos ir anksčiau nutraukia mokymą dėl įvairių priežasčių: asmeninių problemų ar problemų šeimoje, sunkumų mokantis arba nestabilios socialinės ir ekonominės padėties. Taip pat svarbu, kokia yra švietimo sistema, bendra atmosfera mokykloje bei mokytojų ir mokinių santykiai.

Kadangi priežastys, dėl kurių vaikai neįgyja vidurinio išsilavinimo, dažnai yra sudėtingos, politika, kuria siekiama sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių, turi būti sprendžiamos įvairios problemos ir ji turi apimti švietimą bei socialinę politiką, darbą su jaunimu ir su sveikata susijusius aspektus. Kai kurie iš šių uždavinių nurodyti Komisijos pateikiamame infografike.

Kas padaryta iki šiol?

Europos priemonių rinkinys mokykloms

Europos priemonių rinkinyje mokykloms politikos formuotojams ir praktikams siūloma daugybė išteklių ir praktinių pavyzdžių, kaip efektyviai skatinti sėkmingą mokymąsi ir užkirsti kelią mokyklos nebaigimui. Rinkinys suskirstytas į penkias temines sritis, kurios yra pagrindinės sąlygos siekiant, kad sprendžiant mokyklos nebaigimo problemą dalyvautų visi švietimo proceso dalyviai. Rinkinyje plačiau nagrinėjama kiekviena sritis, taip pat pateikiama praktinių pavyzdžių bei priemonių. Daugiau informacijos apie rinkinį rasite informacijos suvestinėje.