Koulunkäynnin keskeyttäminen

Koulunkäynnin keskeyttävien määrän vähentäminen alle 10 prosenttiin kaikissa EU-maissa vuoteen 2020 mennessä on Euroopan komission keskeisiä tavoitteita koulutuksen alalla. Komissio tekee EU-maiden kanssa strategista yhteistyötä, jolla pyritään torjumaan koulunkäynnin keskeyttämistä ja saamaan koulupudokkaat takaisin koulutuksen piiriin.

Taustaa

Koulunkäynnin keskeyttäminen on yhteydessä työttömyyteen, sosiaaliseen syrjäytymiseen, köyhyyteen ja huonoon terveyteen. On monia syitä siihen, miksi jotkut nuoret jättäytyvät pois koulusta ja keskeyttävät opintonsa. Syynä voivat olla oppimisvaikeudet, henkilökohtaiset tai perheeseen liittyvät ongelmat tai heikko sosioekonominen tilanne. Myös koulutusjärjestelmä, koulun ilmapiiri sekä opettajien ja oppilaiden väliset suhteet ovat merkittäviä tekijöitä.

Koska syyt ovat moninaisia, ongelmaa on lähestyttävä niin koulutus- ja sosiaalipolitiikan kuin nuorisotyönkin näkökulmasta. Lisäksi on otettava huomioon mahdolliset terveysongelmat. Joitakin näistä syistä esitetään komission laatimassa infografiikassa.

EU:n toimet ja asiakirjat

European Toolkit for Schools -verkkopalvelu

European Toolkit for Schools -verkkopalvelussa on sähköisiä välineitä päättäjien ja koulutusalan ammattilaisten käyttöön sekä esimerkkejä käytännön toimista, joilla tuetaan oppilaita ja ehkäistään koulunkäynnin keskeyttämistä. Palvelu on jaettu viiteen temaattiseen kokonaisuuteen, jotka ovat keskeisessä asemassa koko koulun käsittävässä toimintamallissa. Kukin kokonaisuus on kuvattu perusteellisesti ja varustettu käytännön esimerkein. Lisätietoa European Toolkit for Schools -verkkopalvelusta on tietokoosteessa.