Skolefrafald

En af EU's prioriteter på uddannelsesområdet er at reducere andelen af unge, der forlader skolen tidligt, til mindre end 10 % i alle EU-lande senest i 2020. Europa-Kommissionen samarbejder med medlemslandene om at gennemføre helhedsorienterede strategier for at forhindre, at unge forlader skolen for tidligt. Derudover er det vigtigt at landene sørger for, at der bliver taget hånd om de unge, som har forladt skolen tidligt, så de får kompenserende uddannelse.

Hvorfor er det et problem, at unge forlader skolen tidligt?

Der er en sammenhæng mellem skolefrafald og arbejdsløshed, social udstødelse, fattigdom og dårligt helbred. Der er mange grunde til, at nogle unge dropper deres uddannelse før tiden. Det kan være personlige eller familiemæssige problemer, indlæringsvanskeligheder eller en sårbar socioøkonomisk situation. Indretningen af uddannelsessystemet, skolemiljøet og forholdet mellem lærere og elever er også vigtige faktorer.

Da der ofte er mange, indbyrdes forbundne årsager til, at unge ikke gennemfører en sekundær uddannelse, skal politikkerne til mindskelse af skolefrafald fokusere på en række forskellige løsninger og kombinere uddannelses- og socialpolitik, ungdomsarbejde og sundhedsindsatser. Nogle af disse faktorer illustreres i en infografik, som Kommissionen har udarbejdet.

Hvad er der gjort indtil videre?

Det Europæiske Værktøjssæt til Skoler

Det Europæiske Værktøjssæt til Skoler giver politiske beslutningstagere og praktikere en masse ressourcer og konkrete eksempler på virksomme metoder, der kan gøre elevernes skolegang vellykket og forebygge skolefrafald. Værktøjssættet er bygget op omkring fem tematiske områder, som er de vigtigste forudsætninger for en helhedsorienteret tilgang til at bekæmpe skolefrafald. Hvert område uddybes yderligere i værktøjssættet og suppleres med praktiske eksempler og initiativer. Du kan finde information om værktøjssættet i faktabladet.