Předčasné ukončení školní docházky

Snížení míry předčasného ukončování školní docházky v zemích EU, a to na méně než 10 % do roku 2020, je jednou z priorit Evropské komise v oblasti vzdělávání. Evropská komise spolupracuje s členskými státy na realizaci komplexní strategie, jíž by se předcházelo předčasnému ukončování školní docházky a zavedly se intervenční a kompenzační akce pro zapojení osob, které nedokončili školu, do dalšího vzdělávání a odborné přípravy.

V čem spočívá problém?

Předčasné ukončení školní docházky je spojeno s nezaměstnaností, sociálním vyloučením, chudobou a dlouhodobě i horším zdravím. Existuje řada důvodů, proč někteří mladí lidé předčasně ukončí školní docházku či odbornou přípravu: osobní či rodinné problémy, potíže s učením nebo nestabilní sociálně-ekonomická situace. Důležitým faktorem je také způsob, jakým je vzdělávací systém uspořádán, prostředí v jednotlivých školách a vztahy mezi žáky a učiteli.

Důvody k nedokončení střední školy jsou často komplexní. Opatření ke snížení míry předčasného ukončování školní docházky proto musí reagovat na nejrůznější spouštěcí mechanismy a kombinovat sociální politiku, práci s mládeží i faktory související se zdravím. Některé z těchto výzev uvádí Komise v jedné ze svých infografik.

Čeho se doposud podařilo dosáhnout?

Evropský soubor nástrojů pro školy

Evropský soubor nástrojů pro školy je internetová příručka, která politickým činitelům a odborníkům z praxe nabízí zdroje a praktické příklady účinných postupů v zájmu podpory dobrého školního prospěchu a prevence předčasného ukončování školní docházky. Nástroj se zaměřuje na pět tematických oblastí, které tvoří základ komplexního přístupu k této problematice. Každá z těchto oblastí je dále rozpracována a doplněna o praktické příklady a opatření. Více informací najdete v tomto infopřehledu.