Šolska politika

Evropska komisija sodeluje z državami EU pri oblikovanju njihovih šolskih sistemov. Vsaka država je sama pristojna za organizacijo in vsebino svojega sistema izobraževanja in usposabljanja, toda skupne težave je laže rešiti s sodelovanjem.

Za kaj gre

Evropska komisija sodeluje z državami EU pri oblikovanju njihovih šolskih sistemov. Vsaka država je sama pristojna za organizacijo in vsebino svojega sistema izobraževanja in usposabljanja, toda skupne težave je laže rešiti s sodelovanjem. Evropska komisija podpira nacionalna prizadevanja na dva načina:

  • Tesno sodeluje z nacionalnimi snovalci politike pri oblikovanju šolskih politik in sistemov. Zbira in razširja podatke in analize ter spodbuja izmenjavo dobrih praks prek delovnih skupin ET2020. V obdobju 2016–2018 ima delovna skupina za šolstvo širok mandat, ukvarja se z upravljanjem šolskih sistemov, predvsem s trajnostnimi inovacijami in vključevanjem in spodbujanjem višje kakovosti.
  • Evropska komisija s programom Erasmus+ vsako leto nameni več milijonov evrov projektom evropskega sodelovanja, ki spodbujajo šolske izmenjave.

Prednostna področja

Šolski ministri iz držav EU so določili naslednja prednostna področja:

Evropska komisija redno pripravlja študije o stanju v Evropi in tako spremlja napredek.

V sporočilu o razvoju šol in odličnem poučevanju za dober začetek v življenju z dne 30. maja 2017 je predložila dokaze in predlagala ukrepe za izboljšanje kakovosti šol in njihove zmožnosti vključevanja; v podporo odličnim učiteljem in vodstvenim delavcem šol; za izboljšave v vodenju šol. Več o tem v priloženem delovnem dokumentu služb Komisije.

Komisija je v sporočilu Krepitev evropske identitete s pomočjo izobraževanja in kulture z dne 14. novembra 2017 predstavila vizijo o oblikovanju evropskega izobraževalnega prostora. V njem je opredelila naslednja ključna področja evropskega sodelovanja na področju šolskega izobraževanja: mobilnost, priznavanje diplom in spričeval ter študijskih obdobij v tujini, jeziki, predšolska vzgoja in varstvo, učiteljski poklic ter inovacije in digitalne tehnologije v izobraževanju.