Despre politica educațională

Comisia Europeană colaborează cu țările UE pentru dezvoltarea sistemelor lor de învățământ. Fiecare țară răspunde de organizarea și conținutul sistemelor sale de educație și formare, însă există avantaje în a colabora pe probleme de interes comun.

Despre ce este vorba

Comisia Europeană colaborează cu țările UE pentru dezvoltarea sistemelor lor de învățământ. Fiecare țară răspunde de organizarea și conținutul sistemelor sale de educație și formare, însă există avantaje în a colabora pe probleme de interes comun. Comisia Europeană sprijină eforturile depuse la nivel național prin două mijloace principale:

  • Comisia colaborează îndeaproape cu factorii de decizie de la nivel național pentru a-i ajuta să dezvolte politicile și sistemele de învățământ. În acest sens, colectează și furnizează informații și analize și încurajează schimbul de bune practici în materie de politică prin grupurile de lucru ET2020. Pentru perioada 2016-2018, Grupul de lucru privind școlile are un mandat amplu - se va concentra pe guvernanța sistemelor de învățământ pentru a promova o calitate mai ridicată prin stimularea inovării și a incluziunii.
  • Prin programul Erasmus+, Comisia investește anual milioane de euro în proiecte de cooperare europeană care promovează schimburile între școli.

Domenii prioritare

Miniștrii educației din țările UE au identificat următoarele domenii prioritare:

Comisia Europeană realizează, de asemenea, studii periodice de evaluare a situației din Europa în scopul monitorizării progreselor înregistrate.

Comunicarea privind dezvoltarea școlilor și calitatea excelentă a predării pentru un început bun în viață din 30 mai 2017 prezintă mai multe informații și măsuri privind îmbunătățirea calității și incluziunii în școli, sprijinirea excelenței cadrelor didactice și a directorilor unităților de învățământ de excepție și îmbunătățirea guvernanței în școli. Pentru detalii, puteți consulta documentul de lucru însoțitor.

Comunicarea privind consolidarea identității europene prin educație și cultură, din 14 noiembrie 2017, prezintă ideea unui spațiu european al educației. Aceasta identifică mobilitatea, recunoașterea diplomelor și a perioadelor de studiu în străinătate, limbile, educația și îngrijirea copiilor preșcolari, profesia de cadru didactic, inovarea și tehnologiile digitale ca fiind domenii-cheie pentru cooperarea în domeniul educației școlare la nivelul UE.