Over het onderwijsbeleid

De Europese Commissie werkt samen met de EU-landen om hun schoolonderwijsstelsels te ontwikkelen. Hoewel elk land verantwoordelijk is voor de organisatie en de inhoud van zijn eigen onderwijs- en opleidingsstelsel, levert het winst op als zij samenwerken bij zaken die van gezamenlijk belang zijn.

Wat is het?

De Europese Commissie werkt samen met de EU-landen om hun schoolonderwijsstelsels te ontwikkelen. Hoewel elk land verantwoordelijk is voor de organisatie en de inhoud van zijn eigen onderwijs- en opleidingsstelsel, levert het winst op als zij samenwerken bij zaken die van gezamenlijk belang zijn. De Europese Commissie steunt dergelijke initiatieven voornamelijk op twee manieren:

  • Zij werkt nauw samen met nationale overheden om hen te helpen bij het ontwikkelen van hun onderwijsbeleid en onderwijsstelsel. Zo verzamelt ze informatie en analyses en verspreidt deze. Bovendien moedigt zij de uitwisseling van beproefde methoden aan via de ET2020-werkgroepen. In de periode 2016-2018 wil de Werkgroep Scholen de kwaliteit van de schoolopleidingsstelsels verhogen via duurzame innovatie en integratie.
  • Via het programma Erasmus+ investeert de Commissie elk jaar miljoenen euro's in uitwisselingsprojecten.

Prioriteiten

De ministers van onderwijs van de EU-landen hebben de volgende prioriteiten bepaald:

De Europese Commissie voert ook regelmatig studies uit over de situatie in heel Europa om zo de vorderingen te volgen.

De mededeling over schoolontwikkeling en uitmuntend lesgeven voor een goede start in het leven van 30 mei 2017 bevat meer informatie en voorstellen voor acties voor hoogkwalitatief en inclusief onderwijs, het ondersteunen van de uitmuntendheid van leerkrachten en leidinggevenden op school, en beter bestuur van scholen. Zie ook het begeleidende werkdocument.

In de mededeling over het versterken van de Europese identiteit via onderwijs en cultuur van 14 november 2017 wordt de visie voor een Europese onderwijsruimte geschetst. Hierin staat dat mobiliteit, erkenning van diploma’s en studieperiodes in het buitenland, talen, crèches en kleuteronderwijs, het beroep van leerkracht, innovatie en digitale technologieën de belangrijkste gebieden zijn waarop kan worden samengewerkt op EU-niveau.