Dwar il-politika tal-iskejjel

Il-Kummissjoni Ewropea taħdem mal-pajjiżi tal-UE biex tiżviluppa s-sistemi edukattivi tal-iskejjel tagħhom. Filwaqt li kull pajjiż hu responsabbli għall-organizzazzjoni u l-kontenut tas-sistemi tal-edukazzjoni u tat-taħriġ tiegħu, hemm vantaġġi meta jaħdmu flimkien dwar kwistjonijiet ta’ interess komuni.

Dwar xiex?

Il-Kummissjoni Ewropea taħdem mal-pajjiżi tal-UE biex tiżviluppa s-sistemi edukattivi tal-iskejjel tagħhom. Filwaqt li kull pajjiż hu responsabbli għall-organizzazzjoni u l-kontenut tas-sistemi tal-edukazzjoni u tat-taħriġ tiegħu, hemm vantaġġi meta jaħdmu flimkien dwar kwistjonijiet ta’ interess komuni. Il-Kummissjoni Ewropea tappoġġja l-isforzi nazzjonali b’żewġ modi ewlenin:

  • Il-Kummissjoni taħdem mill-qrib ma’ dawk li jfasslu l-politika nazzjonali biex tgħinhom jiżviluppaw politiki u sistemi edukattivi fl-iskejjel tagħhom. Hi tiġbor u taqsam l-informazzjoni u l-analiżi u tħeġġeġ l-iskambju ta' prattiki ta' politika tajba permezz tal-Gruppi ta' Ħidma ET2020. Fl-2016-2018, il-Grupp ta’ Ħidma dwar l-Iskejjel għandu mandat wiesa’ biex jaħdem fuq il-governanza tas-sistemi edukattivi tal-iskejjel biex jippromwovi livell ogħla tal-kwalità permezz tal-innovazzjoni u l-inklużjoni sostenibbli.
  • Permezz tal-Programm Erasmus+, il-Kummissjoni tinvesti miljuni ta' euros kull sena fi proġetti ta’ kooperazzjoni Ewropej li jippromwovu l-iskambji bejn l-iskejjel.

Oqsma ta’ prijorità

Il-ministri tal-edukazzjoni mill-pajjiżi tal-UE identifikaw l-oqsma ta’ prijorità li ġejjin:

  • It-tfal tal-iskejjel kollha għandhom jakkwistaw il-kompetenzi li jeħtieġu. Dan se jsir permezz ta' kurrikuli modernizzati, materjal tat-tagħlim u l-valutazzjoni tat-tfal tal-iskola.
  • Kull tifel u tifla tal-iskola għandhom jibbenefikaw minn tagħlim ta' kwalità għolja, inklużi t-tfal migranti.
  • L-edukazzjoni u l-kura fi tfulija bikrija għandhom ikunu disponibbli b'mod usa', l-appoġġ għall-istudenti bi ħtiġijiet speċjali għandu jittejjeb fis-sistema ewlenija tal-iskejjel u l-għadd ta' dawk li jabbandunaw l-iskola kmieni għandu jonqos.
  • L-għalliema, il-kapijiet tal-iskejjel, u l-edukaturi tal-għalliema għandhom jingħataw aktar appoġġ, inklużi opportunitajiet ta’ tagħlim professjonali tul il-karriera.
  • L-assigurazzjoni tal-kwalità għandha tkun żviluppata aktar biex tkun żgurata governanza aktar effikaċi, ekwa u effiċjenti ta’ edukazzjoni skolastika u biex tkun faċilitata l-mobbiltà ta’ min jitgħallem.https://ec.europa.eu/education/policies/school/quality-assurance_mt

Il-Kummissjoni Ewropea tipproduċi wkoll studji regolari dwar is-sitwazzjoni mal-Ewropa kollha sabiex timmonitorja l-progress.

Il-Komunikazzjoni dwar L-iżvilupp tal-iskejjel u t-tagħlim eċċellenti għal bidu tajjeb fil-ħajja tat-30 ta’ Mejju 2017 tipprovdi evidenza u tipproponi azzjonijiet dwar kif jistgħu jittejbu l-kwalità u l-inklużività tal-iskejjel; tappoġġja l-għalliema u l-mexxejja tal-iskejjel eċċellenti; u ttejjeb il-governanza tal-iskejjel. Ara wkoll id-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal li jakkumpanjaha.

Il-Komunikazzjoni dwar it-Tisħiħ tal-Identità Ewropea permezz tal-Edukazzjoni u l-Kultura tal-14 ta’ Novembru 2017 tistabbilixxi l-viżjoni ta’ Żona Ewropea tal-Edukazzjoni. Hi tidentifika il-mobbiltà, ir-rikonoxximent ta’ diplomi u perjodi ta’ studju barra mill-pajjiż, lingwi, edukazzjoni u kura fi tfulija bikrija, il-professjoni tat-tagħlim, l-innovazzjoni u t-teknoloġiji diġitali bħala oqsma ewlenin għall-kooperazzjoni tal-UE fl-edukazzjoni skolastika.