O politici školstva

Europska komisija zajedno sa zemljama EU-a radi na razvoju njihovih školskih obrazovnih sustava. Iako je svaka država odgovorna za organizaciju i sadržaj svojih sustava obrazovanja i osposobljavanja, suradnja u pitanjima od zajedničkog interesa ima svojih prednosti.

O čemu je riječ?

Europska komisija zajedno sa zemljama EU-a radi na razvoju njihovih školskih obrazovnih sustava. Iako je svaka zemlja odgovorna za organizaciju i sadržaj svojih sustava obrazovanja i osposobljavanja, suradnja u pitanjima od zajedničkog interesa ima svojih prednosti. Dva su načina na koje Europska komisija najviše podupire nastojanja država članica:

  • Blisko surađuje s nacionalnim kreatorima politika kako bi im pomogla u razvoju njihovih politika i sustava školskog obrazovanja, prikuplja i dijeli informacije i analize te preko radnih skupina u sklopu strateškog okvira ET 2020 potiče razmjenu dobre prakse u pogledu politika. U razdoblju od 2016. do 2018. radna skupina za škole ima širok mandat za rad na upravljanju školskim obrazovnim sustavima kako bi se održivim inovacijama i uključivanjem promicala visoka kvaliteta.
  • U okviru programa Erasmus+ Komisija svake godine ulaže milijune eura u europske projekte suradnje kojima se promiču školske razmjene.

Prioritetna područja

Ministri obrazovanja iz zemalja EU-a odredili su sljedeća prioritetna područja:

Uz to, Europska komisija redovito objavljuje studije o stanju u Europi i tako prati napredak.

U Komunikaciji o razvoju škola i izvrsnosti u nastavi kao preduvjetima za uspješan život od 30. svibnja 2017. iznose se dokazi i predlažu mjere za unapređenje kvalitete i uključivosti škola, podupiranje izvrsnih učitelja i nastavnika te ravnatelja i unapređenje upravljanja školama. Vidjeti i popratni radni dokument službi.

U Komunikaciji o jačanju europskog identiteta obrazovanjem i kulturom od 14. studenoga 2017. predstavljena je vizija europskog prostora obrazovanja. U njoj se mobilnost, priznavanje diploma i razdoblja studija u inozemstvu, jezici, rani i predškolski odgoj i obrazovanje, učiteljska profesija, inovativnost i digitalne tehnologije ističu kao ključna područja za suradnju EU-a u području školskog obrazovanja.