Koulupolitiikka

Euroopan komissio tekee yhteistyötä EU-maiden kanssa koulujärjestelmien kehittämiseksi. Vaikka kukin maa on itse vastuussa koulutuksen järjestämisestä ja sisällöstä alueellaan, yhteistoiminnasta on hyötyä yhteisten ongelmien ratkaisemisessa.

Taustaa

Euroopan komissio tekee yhteistyötä EU-maiden kanssa koulujärjestelmien kehittämiseksi. Vaikka kukin maa on itse vastuussa koulutuksen järjestämisestä ja sisällöstä alueellaan, yhteistoiminnasta on hyötyä yhteisten ongelmien ratkaisemisessa. Komissiolla on jäsenmaiden tukemisessa kaksi keskeistä toimintalinjaa:

  • Komissio auttaa kansallisia viranomaisia kehittämään koulutuspolitiikkaa ja -järjestelmiä. Se kerää ja analysoi tietoa ja kannustaa kansallisia toimijoita hyvien käytäntöjen vaihtoon ET 2020 -strategian työryhmissä. Koulualan työryhmällä on vuosina 2016–2018 laajat valtuudet kehittää kestävän innovoinnin keinoin kouluopetusjärjestelmien hallintoa siten, että opetuksen laatu paranee ja kaikki saavat tasavertaiset mahdollisuudet koulunkäyntiin.
  • Komissio rahoittaa koulujen yhteistyö- ja vaihtohankkeita Erasmus+ -ohjelmasta vuosittain miljoonilla euroilla.

Keskeiset tavoitteet

EU-maiden opetusministerit ovat määrittäneet seuraavat ensisijaiset tavoitteet:

Euroopan komissio julkaisee myös säännöllisesti tutkimuksia koulutustilanteesta ja seuraa alalla tapahtuvaa edistystä.

Komission tiedonanto koulujen kehittämisestä ja huipputason opetuksesta (30.5.2017) sisältää ehdotuksia toimista, joilla voidaan parantaa koulujen laatua ja inklusiivisuutta, tukea ansioituneita opettajia ja rehtoreita ja parantaa koulujen hallintoa. Tiedonantoon liittyy myös valmisteluasiakirja.

Komission tiedonanto eurooppalaisen identiteetin vahvistamisesta koulutuksen ja kulttuurin avulla (14.11.2017) sisältää vision eurooppalaisen koulutusalueen perustamisesta. Tiedonannon mukaan koulujärjestelmiin liittyvän EU-tason yhteistyön keskeisiä osa-alueita ovat liikkuvuus, ulkomailla suoritettujen tutkintojen ja opintojaksojen tunnustaminen, kielet, varhaiskasvatus, opettajat, innovointi ja digitaalitekniikka.