Om skolepolitik

Kommissionen arbejder sammen med EU-landene om at udvikle de europæiske skolesystemer. Selv om hvert enkelt land har ansvaret for uddannelsessystemernes opbygning og indhold, er der fordele ved at arbejde sammen om spørgsmål af fælles interesse.

Hvad går det ud på?

EU-Kommissionen arbejder sammen med EU-landene om at udvikle deres skolesystemer. Selv om hvert enkelt land har ansvaret for uddannelsessystemernes opbygning og indhold, er der fordele ved at arbejde sammen om spørgsmål af fælles interesse. Kommissionen støtter især de enkelte landes indsats på to måder:

  • Kommissionen arbejder tæt sammen med nationale beslutningstagere for at hjælpe dem med at udvikle deres skoleuddannelsespolitikker og -systemer. Den samler og deler oplysninger og analyser og tilskynder til udveksling af god praksis gennem ET2020-arbejdsgrupperne. I perioden 2016-2018 har arbejdsgruppen om skoler et bredt mandat til at arbejde på styringen af skolesystemerne for at forbedre kvaliteten gennem bæredygtig innovation og inklusion.
  • Gennem programmet Erasmus+ investerer Kommissionen hvert år millioner af euro i europæiske samarbejdsprojekter, der fremmer skoleudvekslinger.

Prioriterede områder

EU-landenes undervisningsministre har valgt at prioritere følgende områder:

EU-Kommissionen udarbejder også regelmæssigt undersøgelser af situationen i Europa for at holde øje med udviklingen.

Meddelelsen om skoleudvikling og fremragende undervisning for en god begyndelse i livet fra 30. maj 2017 fremlægger dokumentation og giver ideer til initiativer, der kan gøre skolerne mere innovative og inkluderende, støtte fremragende lærere og skoleledere og forbedre styringen af skolerne. Se også det ledsagende arbejdsdokument.

Meddelelsen om styrkelse af den europæiske identitet gennem uddannelse og kultur fra 14. november 2017 fremlægger en vision for det europæiske uddannelsesområde. Her udpeges de højest prioriterede områder inden for samarbejdet om skoleuddannelse: mobilitet, anerkendelse af eksamensbeviser og studieophold i udlandet, sprog, førskoleundervisning og børnepasning, læreruddannelsen, innovation og digitale teknologier.