Informace o politice v oblasti školství

Evropská komise spolupracuje se zeměmi EU a pomáhá jim rozvíjet systémy školního vzdělávání. I když je každá země sama zodpovědná za uspořádání a obsah svého systému vzdělávání a odborné přípravy, v otázkách společného zájmu je výhodnější spolupracovat.

O co jde?

Evropská komise spolupracuje se zeměmi EU a pomáhá jim rozvíjet systémy školního vzdělávání. I když je každá země sama zodpovědná za uspořádání a obsah svého systému vzdělávání a odborné přípravy, v otázkách společného zájmu je výhodnější spolupracovat. Evropská komise podporuje úsilí členských států ve dvou hlavních směrech:

  • Úzce spolupracuje s politickými činiteli na rozvoji politik a systémů školního vzdělávání. Shromažďuje a sdílí informace a analytické údaje a podporuje výměnu osvědčených postupů prostřednictvím tematických pracovních skupin ET2020 zabývajících se otázkami školské politiky. Pro období 2016 až 2018 disponuje širokým mandátem pro činnost týkající se řízení pracovní skupina pro oblast školství, jejímž cílem je prosadit pomocí udržitelného inovování a inkluze vysokou kvalitu vzdělávání.
  • Prostřednictvím programu Erasmus+ Evropská komise ročně investuje miliony eur do projektů, které propagují výměnu studentů a učitelů.

Prioritní oblasti

Ministři školství zemí EU stanovili tyto prioritní oblasti:

Evropská komise rovněž pravidelně zveřejňuje studie o situaci v celé Evropě s cílem dosažený pokrok monitorovat.

Sdělení o rozvoji a vynikající úrovni výuky poskytující výborný start do života z 30. května 2017 obsahuje důkazy a návrhy opatření ohledně způsobu, jak zvýšit kvalitu a inkluzivnost škol, jak podporovat vynikající učitele a vedoucí pracovníky škol a jak zkvalitnit řízení škol. Viz také doprovodný pracovní dokument útvarů Komise

Sdělení o posílení evropské identity prostřednictvím vzdělávání a kultury ze dne 14. listopadu 2017 se prezentuje vize evropského prostoru vzdělávání. Označuje mobilitu, uznávání diplomů a období studia v zahraničí, jazyky, předškolní vzdělávání a péči, učitelskou profesi, inovace a digitální technologie za klíčové oblasti pro spolupráci EU v oblasti školního vzdělávání.