Teckenspråk

Teckenspråken är en viktig del av Europas språkliga mångfald. De är lika rika som vilket talat språk som helst i fråga om grammatik, struktur, syntax och ordförråd. Nästan varje talat språk i EU har ett eget teckenspråk.

Vad handlar det om?

Teckenspråken är en viktig del av Europas språkliga mångfald. De är lika rika som vilket talat språk som helst i fråga om grammatik, struktur, syntax och ordförråd. Nästan varje talat språk i EU har ett eget teckenspråk. Men vi vet inte exakt hur många som använder teckenspråk i EU.

Omkring en av tusen har teckenspråk som sitt modersmål – det motsvarar omkring en halv miljon människor i EU. Andra, till exempel anhöriga och vänner till döva och hörselskadade, använder teckenspråk som andra eller tredje språk.

Varför är det viktigt?

För att alla döva ska kunna delta fullt ut i samhället vill EU bidra till att de kan

  • använda sitt teckenspråk i officiella sammanhang i hemlandet
  • få tillgång till utbildning
  • komma in på arbetsmarknaden.

Vad har man gjort hittills?

För att hörselskadade ska kunna jobba och utbilda sig på det språk de själva föredrar, stöder kommissionen och Europaparlamentet teckenspråken och arbetar för att de ska få officiell status.

Här är två exempel på initiativ:

  • Dicta-Sign – ett treårigt EU-finansierat forskningsprojekt som ska göra kommunikation på nätet mer tillgänglig för döva teckenspråksanvändare.
  • Signspeak – ett innovativt initiativ för att förbättra kommunikationen mellan teckenspråksanvändare och hörande genom särskild teknik för automatisk tolkning.

Vad blir nästa steg?

Kommissionen fortsätter att stödja insatser för att personer med nedsatt hörsel och teckenspråksanvändare ska kunna delta fullt ut i samhället. Arbetet bedrivs i samarbete med olika grupper och organisationer och genom EU-programmet Erasmus+.