Znakovni jeziki

Znakovni jeziki so pomemben del evropske jezikovne različnosti. Znakovni jeziki uporabljajo kretnjo in mimiko, vendar so glede slovnice, zgradbe, skladnje in besedišča enako bogati kot govorni jeziki. Na splošno pride na vsak govorjeni jezik v Evropski uniji (EU) en znakovni jezik.

Za kaj gre

Znakovni jeziki so pomemben del evropske jezikovne različnosti. Znakovni jeziki uporabljajo kretnjo in mimiko, vendar so glede slovnice, zgradbe, skladnje in besedišča enako bogati kot govorni jeziki. Na splošno pride na vsak govorjeni jezik v Evropski uniji (EU) en znakovni jezik. Zaradi pomanjkljivih podatkov je težko natančno vedeti, koliko ljudi v EU uporablja znakovni jezik.

Približno vsaka tisoča oseba uporablja nacionalni znakovni jezik kot svoj prvi jezik – tj. okrog 500 000 ljudi po vsej EU. Drugi uporabljajo znakovni jezik kot drugi ali tretji jezik, na primer družinski člani in prijatelji gluhih in slušno prizadetih oseb.

Zakaj je potrebno

Za vključitev gluhih v evropsko družbo si Evropska komisija prizadeva zagotoviti, da:

  • lahko uporabljajo znakovni jezik kot uradno sredstvo komuniciranja v svoji državi
  • imajo dostop do izobraževanja
  • imajo dostop do zaposlitve

Dosedanji ukrepi

Da bi lahko gluhi ljudje delali in se izobraževali v svojem prvem jeziku, Komisija skupaj z Evropskim parlamentom spodbuja znakovne jezike in podpira ukrepe, s katerimi bi ti jeziki pridobili uradni status.

Pobude vključujejo:

  • Dicta-Sign, triletni raziskovalni projekt, ki ga financira EU, s katerim naj bi spletno komuniciranje postalo dostopnejše za gluhe uporabnike znakovnega jezika,
  • SignSpeak, inovativna pobuda za boljše komuniciranje med uporabniki znakovnega jezika in slišečimi s pomočjo tehnologije vizualnega tolmačenja znakovnega jezika.

Kaj sledi

Komisija bo v sodelovanju z ustreznimi skupinami in organizacijami ter prek programa Erasmus+ še naprej podpirala ukrepe za spodbujanje vključevanja v družbo gluhih in naglušnih in vseh, ki uporabljajo znakovni jezik.