Zīmju valodas

Zīmju valodas ir svarīgs Eiropas valodu daudzveidības aspekts. Šo valodu pamatā ir žesti, un gramatikas, uzbūves, sintakses un leksikas ziņā tās ir tikpat bagātas kā mutvārdu valoda. Varētu teikt, ka ikvienai Eiropas Savienībā (ES) runātajai valodai ir sava zīmju jeb surdotulkojuma valoda.

Par ko ir runa

Zīmju valodas ir svarīgs Eiropas valodu daudzveidības aspekts. Šo valodu pamatā ir žesti, un gramatikas, uzbūves, sintakses un leksikas ziņā tās ir tikpat bagātas kā mutvārdu valoda. Varētu teikt, ka ikvienai Eiropas Savienībā (ES) runātajai valodai ir sava zīmju jeb surdotulkojuma valoda. Tā kā trūkst uzticamu datu, ir grūti noteikt, cik tieši cilvēku ES sazinās zīmju valodā.

Tiek uzskatīts, ka uz katriem 1000 iedzīvotājiem ir viens, kuram galvenā valoda ir savas valsts zīmju valoda. Visā ES tie būtu 500 tūkstoši cilvēku. Citi savukārt zīmju valodu ir apguvuši vēlāk kā otro vai trešo valodu, lai sazinātos, piemēram, ar nedzirdīgajiem vai vājdzirdīgajiem radiniekiem un draugiem.

Kāpēc tas vajadzīgs?

Lai nodrošinātu nedzirdīgo integrāciju Eiropas sabiedrībā, Eiropas Komisija gādā par to, lai viņi varētu:

  • zīmju valodu savā valstī izmantot kā oficiālu saziņas līdzekli,
  • iegūt izglītību,
  • strādāt.

Līdz šim paveiktais

Lai nedzirdīgi cilvēki varētu strādāt un mācīties tajā valodā, kas viņiem ir visērtāk uztverama, Komisija un Eiropas Parlaments cenšas pievērst sabiedrības uzmanību zīmju valodām un atbalsta nostāju, ka tām jāpiešķir oficiāls statuss.

Runa ir, piemēram, par šādām iniciatīvām:

  • Dicta-Sign” – ES finansēts pētniecības projekts trīs gadu garumā, kura mērķis ir gādāt par interneta saziņas iespēju pieejamību nedzirdīgajiem zīmju valodas pratējiem,
  • SignSpeak” – inovatīva iniciatīva, kuras mērķis ir uzlabot saziņu starp zīmju valodas lietotājiem un tās nepratējiem, izmantojot zīmju valodas vizuālās tulkošanas tehnoloģiju.

Kas notiks tālāk?

Komisija, cieši sadarbojoties ar attiecīgajām grupām un organizācijām, kā arī izmantojot programmu “Erasmus+”, turpinās atbalstīt pasākumus, kas sekmē vājdzirdīgo un nedzirdīgo cilvēku integrāciju sabiedrībā.