Gestų kalbos

Gestų kalbos yra svarbi Europos kalbų įvairovės dalis. Jų gramatika, struktūra, sintaksė ir žodynas tokie pat turtingi kaip sakytinių kalbų. Iš esmės kiekviena Europos Sąjungos (ES) sakytinė kalba turi gestų kalbos atitikmenį.

Bendroji informacija

Gestų kalbos yra svarbi Europos kalbų įvairovės dalis. Jų gramatika, struktūra, sintaksė ir žodynas tokie pat turtingi kaip sakytinių kalbų. Iš esmės kiekviena Europos Sąjungos (ES) sakytinė kalba turi gestų kalbos atitikmenį. Kadangi trūksta patikimų duomenų, sunku tiksliai pasakyti, kiek žmonių ES vartoja gestų kalbą.

Manoma, kad nacionalinę gestų kalbą kaip savo pirmą kalbą vartoja 1 iš 1000 žmonių, t. y. apie 500 000 žmonių visoje ES. Gali būti, kad kiti gestų kalbą vartoja kaip antrą arba trečią kalbą, pavyzdžiui, bendrauti su kurčiais ir klausos negalią turinčiais šeimos nariais ir draugais.

Kodėl reikia imtis veiksmų?

Tam, kad galėtų užtikrinti kurčiųjų integraciją į visuomenę Europoje, Europos Komisija siekia pasirūpinti, kad jie galėtų:

  • savo šalyje bendrauti gestų kalba kaip oficialia ryšio priemone;
  • naudotis švietimo paslaugomis;
  • įsidarbinti.

Kas padaryta iki šiol?

Siekdama kurtiems žmonėms sudaryti galimybių dirbti ir mokytis pageidaujama kalba Komisija drauge su Europos Parlamentu propaguoja gestų kalbas ir remia veiksmus, kuriais siekiama joms suteikti oficialiųjų kalbų statusą.

Imamasi šių iniciatyvų:

  • Dicta-Sign“ – trejų metų ES finansuojamas mokslinių tyrimų projektas, kuriuo siekiama, kad bendrauti internetu paprasčiau galėtų kurtieji gestų kalbą mokantys vartotojai;
  • SignSpeak“ – novatoriška iniciatyva, kuria siekiama tobulinti gestų kalbą vartojančių ir girdinčių žmonių bendravimą pasitelkiant specialią gestų kalbos vertimo žodžiu technologiją.

Kas toliau?

Komisija toliau rems klausos negalią turinčių ir gestų kalbą vartojančių asmenų integracijos į visuomenę skatinimą bendradarbiaudama su atitinkamomis grupėmis ir organizacijomis ir pasitelkdama savo programą „Erasmus+“.