Tegnsprog

Tegnsprog er en vigtig del af den sproglige mangfoldighed i Europa. Tegnsprog er baseret på gestus og er lige så rige som talte sprog, hvad angår grammatik, struktur, syntaks og ordforråd. Der findes stort set et tegnsprog for hvert talt sprog i EU.

Hvad er tegnsprog?

Tegnsprog er en vigtig del af den sproglige mangfoldighed i Europa. Tegnsprog er baseret på gestus og er lige så rige som talte sprog, hvad angår grammatik, struktur, syntaks og ordforråd. Der findes stort set et tegnsprog for hvert talt sprog i EU. Manglen på pålidelige tal gør det svært at fastslå præcist, hvor mange mennesker i EU der bruger tegnsprog.

Det anslås, at 1 ud af 1 000 bruger et nationalt tegnsprog som førstesprog – det svarer til ca. 500 000 mennesker i hele EU. Andre bruger tegnsprog som andet-eller tredjesprog, f.eks. familie og venner til døve og hørehæmmede.

Hvorfor er det nødvendigt med en EU-indsats på tegnsprogsområdet?

Det er vigtigt at integrere døve i samfundet i EU, og derfor vil Kommissionen sikre, at de kan:

  • bruge tegnsprog som en officielt anerkendt måde at kommunikere på i deres hjemland
  • få adgang til uddannelse
  • få adgang til beskæftigelse

Hvad er der gjort indtil videre?

For at give døve mulighed for at arbejde og lære på deres foretrukne sprog arbejder Kommissionen og Europa-Parlamentet for at styrke tegnsprog og støtter indsatsen for at give dem officiel status.

Parlamentets og Kommissionens initiativer omfatter bl.a.:

  • Dicta-Sign, et 3-årigt EU-finansieret forskningsprojekt, der skal gøre onlinekommunikation mere tilgængelig for døve brugere af tegnsprog.
  • SignSpeak, et nyskabende initiativ, der skal forbedre kommunikationen mellem tegnsprogsbrugere og hørende gennem synsbaseret teknologi til tolkning af tegnsprog.

Hvad sker der nu?

Kommissionen vil fortsat støtte initiativer, der skal inkludere hørehæmmmede og tegnsprogsbrugere i samfundet, ved at arbejde sammen med en række grupper og organisationer i forbindelse med Erasmus+-programmet.