Znakové jazyky

Znakové jazyky jsou důležitou součástí jazykové rozmanitosti Evropy. I když nemají mluvený ale gestikulovaný projev, jsou z hlediska gramatiky, syntaxe i slovní zásoby stejně bohaté jako jazyky mluvené. Obecně se dá říct, že každý mluvený jazyk v Evropské unii má jako protějšek jeden znakový jazyk.

O co se jedná?

Znakové jazyky jsou důležitou součástí jazykové rozmanitosti Evropy. I když nemají mluvený ale gestikulovaný projev, jsou z hlediska gramatiky, syntaxe i slovní zásoby stejně bohaté jako jazyky mluvené. Obecně se dá říct, že každý mluvený jazyk v Evropské unii má jako protějšek jeden znakový jazyk. Kvůli nedostatku spolehlivých údajů není přesně známo, kolik lidí v EU znakový jazyk používá.

Odhaduje se však, že jedna osoba z tisíci používá národní znakovou řeč jako svůj první jazyk – tj. přibližně 500 000 lidí v celé EU. Znakovou řeč dále používají například rodinní příslušnici a přátelé neslyšících nebo osob s poruchou sluchu, ale již jako svůj druhý nebo třetí jazyk.

Proč je to nezbytné?

K zajištění integrace neslyšících do společnosti se Evropská komise snaží docílit toho, aby tyto osoby:

  • mohly znakovou řeč ve své vlastní zemi používat jako oficiální komunikační prostředek
  • měly snazší přístup ke vzdělání
  • mohly se lépe uplatnit na pracovním trhu

Čeho se doposud podařilo dosáhnout?

Aby mohli neslyšící pracovat a studovat ve svém preferovaném jazyce, podporuje Komise ve spolupráci s Evropským parlamentem rozvoj znakových jazyků a vyvíjí úsilí k uznání jejich oficiálního statusu.

Iniciativy v této oblasti:

  • Dicta-Sign – tříletý výzkumný projekt financovaný z prostředků EU, jehož cílem je usnadnit uživatelům znakové řeči komunikaci přes internet
  • SignSpeak – iniciativa, jejímž cílem je zlepšit komunikaci mezi uživatelem znakové řeči a slyšícími osobami prostřednictvím technologie umožňující převod znakové řeči na text a zpět.

Co bude následovat?

Evropská komise bude i nadále podporovat aktivity týkající se začleňování osob s poruchou sluchu a uživatelů znakové řeči do společnosti prostřednictvím spolupráce s příslušnými skupinami a organizacemi a za pomoci programu Erasmus+.