Clase multilingve

În Uniunea Europeană, din ce în ce mai mulți elevi învață în altă limbă decât limba lor maternă.

Diversitatea lingvistică ridică însă problema modului în care școlile pot valorifica la maximum acest potențial.

Despre ce este vorba?

În Uniunea Europeană, din ce în ce mai mulți elevi învață în altă limbă decât limba lor maternă. Procentajul diferă considerabil de la o țară la alta, situându-se între 1 % în Polonia și 40 % în Luxemburg.

Copiii migranți aduc în clase o multitudine de limbi și competențe lingvistice. Acestea reprezintă un avantaj potențial pentru cetățeni, școli și societate, în general. Diversitatea lingvistică ridică însă problema modului în care școlile pot valorifica la maximum acest potențial.

De ce este nevoie să acționăm?

S-a demonstrat că, în ceea ce privește competențele de bază, copiii migranți obțin în general rezultate mai puțin bune decât colegii lor. Școlile trebuie să își adapteze metodele de predare pentru a încuraja participarea pozitivă și constructivă a copiilor care vorbesc altă limbă, dându-le tuturor posibilitatea să evolueze în condiții optime.

Măsuri luate până în prezent

Comisia colaborează cu țările UE pentru a identifica strategiile de succes în învățarea limbilor în contexte multilingve și pentru a facilita schimbul de bune practici în domeniu. Rezultatele acestei colaborări și cele ale unei analize cuprinzătoare a lucrărilor în domeniu au condus la elaborarea raportului Predarea și învățarea limbilor în clase multilingve.

În 2016 și 2017, ca urmare a primului raport privind clasele multilingve și ca o contribuție la revizuirea Cadrului de competențe-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții, au fost organizate o serie de ateliere tematice și activități de învățare reciprocă cu privire la integrarea copiilor migranți prin intermediul educației școlare. Printre experții de renume care au prezentat documente pentru discuții s-au numărat Emmanuelle le Pichon-Vorstmann, Dina Mehmebegovic, Ellen-Rose Kambel și Teresa Tinsley. Grupul a elaborat două rapoarte: Regândirea educației lingvistice și a diversității lingvistice în școli și Migranții în școlile europene. Învățarea și menținerea competențelor lingvistice.

Care sunt următoarele etape?

Programul Erasmus+ oferă noi oportunități, printre care experimentarea în materie de politici și crearea de parteneriate de anvergură, pentru elaborarea unor noi strategii în domeniul predării și învățării limbilor în clase multilingve.

Împreună cu Centrul pentru limbi moderne al Consiliului Europei, Comisia va sprijini elaborarea și difuzarea de noi metode de predare a limbilor în clasele multilingve.

În cadrul strategiei Comisiei pentru profesiile didactice, profesorii care lucrează cu elevi de diferite naționalități vor beneficia de resurse și sprijin.