Többnyelvűség az osztályteremben

Az Európai Unióban folyamatosan növekszik azoknak a tanulóknak a száma, akiknek az anyanyelve nem egyezik meg az iskolai oktatás nyelvével.

Felmerül a kérdés, hogy az iskolák hogyan tudják legeredményesebben kamatoztatni a nyelvi sokféleségben rejlő lehetőségeket.

Miről is van szó?

Az Európai Unióban folyamatosan növekszik azoknak a tanulóknak a száma, akiknek az anyanyelve nem egyezik meg az iskolai oktatás nyelvével. Arányuk nagy különbségeket mutat tagállami összehasonlításban: 1% (Lengyelország) és 40% (Luxemburg) között mozog attól függően, melyik uniós tagországról van szó.

A migráns gyermekek nyelvi háttere, nyelvi készségeik sokszínűséget visznek az osztálytermekbe. Ebben értékes lehetőség rejlik az egyének, az iskolák és az egész társadalom számára is. Felmerül a kérdés, hogyan lehet a legeredményesebben kamatoztatni az oktatásban ezeket a lehetőségeket.

Miért van minderre szükség?

Bizonyított tény, hogy a külföldi származású tanulók általában véve gyengébben teljesítenek az alapkészségek elsajátításában az átlagosnál. Annak érdekében, hogy minden gyermek jó teljesítményt tudjon elérni az iskolában, át kell alakítani az oktatási módszereket, és konstruktív, pozitív módon kell a tanulók nyelvi hátterével kapcsolatos eltéréseket kezelni.

Milyen lépésekre került sor eddig?

Az Európai Bizottság együttműködik az uniós országokkal annak érdekében, hogy közös erővel felmérjék, mely stratégiák biztosítják a többnyelvű közegben történő nyelvtanulás sikerét, és hogy elősegítsék az ezen a téren bevált módszerek átadását és átvételét. Az ennek az együttműködésnek, valamint a témával foglalkozó szakirodalom áttekintésének eredményét foglalja össze a Nyelvoktatás és nyelvtanulás a többnyelvű osztálytermekben című jelentés.

A többnyelvű osztálytermekről szóló első jelentést 2016-ban és 2017-ben több tematikus workshop és ún. egymástól való tanulást célzó tevékenység követte a migráns gyermekek iskolai oktatáson keresztül történő integrációjáról. Mindez hozzájárult az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák felülvizsgálatához is. Az eszmecserékhez több elismert szakértő nyújtott be vitaindítót, köztük: Emmanuelle le Pichon-Vorstmann, Dina Mehmedbetogovic, Ellen-Rose Kambel, valamint Teresa Tinsley is. A csoport két jelentést készített: Az iskolai nyelvoktatás és nyelvi sokszínűség újragondolása és a Migránsok az európai iskolákban. Nyelvtanulás és a már megszerzett nyelvtudás megőrzése.

Melyek a következő lépések?

Az Erasmus+ program új lehetőségeket kínál a többnyelvű osztálytermekben hasznosítható nyelvtanítási és nyelvtanulási stratégiák kifejlesztésére. Példaként említhető a szakpolitikai kísérletek és a nagyszabású partnerségek megvalósításának lehetősége.

Az Európa Tanáccsal, valamint az Európa Tanács intézményével, az Élő Nyelvek Európai Központjával közösen az Európai Bizottság támogatni fogja a többnyelvű tantermekben folyó nyelvtanítást segítő új módszerek kifejlesztését és terjesztését.

A tanári szakmára vonatkozó átfogó bizottsági stratégia keretében sor kerül majd olyan oktató- és segédanyagok kidolgozására, melyek a különböző nemzetiségű diákokat tanító tanároknak szólnak.