Višejezični razredi

U Europskoj uniji sve je više učenika čiji materinski jezik nije glavni jezik na kojem se odvija nastava.

Pitanje je kako da škole što bolje iskoriste potencijal jezične raznolikosti.

O čemu je riječ?

U Europskoj uniji sve je više učenika čiji materinski jezik nije glavni jezik na kojem se odvija nastava. Udio te djece u pojedinim zemljama EU-a uvelike se razlikuje, od 1 % u Poljskoj do 40 % u Luksemburgu.

Djeca doseljenika razrede obogaćuju mnoštvom jezika i kulturnom raznolikošću. To može biti velika prednost za pojedinca, školu i društvo u cjelini. Pitanje je kako da škole što bolje iskoriste potencijal jezične raznolikosti.

Zašto je to potrebno?

Pokazalo se da djeca doseljenika općenito postižu slabije rezultate u osnovnim vještinama od drugih učenika. Škole bi trebale na konstruktivan i pozitivan način prilagoditi nastavne metode različitim jezičnim podlogama kako bi se svim učenicima omogućilo da ostvaruju dobre rezultate u školi.

Što je dosad učinjeno?

Komisija s državama članicama nastoji utvrditi uspješne strategije za učenje jezika u višejezičnom okruženju te olakšati razmjenu dobre prakse u tom području. Rezultat te suradnje i sveobuhvatnog pregleda literature na tu temu izvješće je pod naslovom Poučavanje i učenje jezika u višejezičnim razredima.

Nakon prvog izvješća o višejezičnim razredima i kao doprinos preispitivanju Okvira ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje, 2016. i 2017. organiziran je niz tematskih radionica i aktivnosti uzajamnog učenja o integraciji djece migranata u školsko obrazovanje. Među priznatim stručnjacima čiji su radovi pridonijeli raspravi bile su Emmanuelle le Pichon-Vorstmann, Dina Mehmedbegovic, Ellen-Rose Kambel i Teresa Tinsley. Ta je skupina sastavila dva izvješća: Rethinking language education and linguistic diversity in schools i Migrants in European schools. Learning and maintaining languages.

Koji su sljedeći koraci?

Program Erasmus+ nudi nove mogućnosti za razvoj novih strategija poučavanja i učenja jezika u višejezičnim razredima, kao što su eksperimenti s europskim politikama i opsežna partnerstva.

Komisija će zajedno s Vijećem Europe i njegovim Centrom za suvremene jezike podupirati razvoj i širenje novih metoda poučavanja jezika u višejezičnim razredima.

U okviru šire strategije Komisije za nastavničku struku pripremit će se resursi i pružiti potpora nastavnicima koji rade s učenicima različitih nacionalnosti.