Flersprogede klasser

Et stigende antal skolebørn i EU har et andet modersmål end det sprog, der normalt undervises på i skolen.

Spørgsmålet er, hvordan skolerne bedst muligt kan udnytte det potentiale, der ligger i flersprogetheden.

Hvad er flersprogede klasser?

Et stigende antal skolebørn i EU har et andet modersmål end det sprog, der normalt undervises på i skolen. Andelen af dem varierer betydeligt fra det ene EU-land til det andet – fra 1 % i Polen til 40 % i Luxembourg.

Indvandrerbørn har en mangfoldighed af sprog og sprogfærdigheder med ind i klassen. Det er et potentielt aktiv både for det enkelte barn, skolerne og samfundet som helhed. Men spørgsmålet er, hvordan skolerne bedst muligt kan udnytte dette potentiale.

Hvorfor er det nødvendigt at tilpasse undervisningen?

Der er dokumentation for, at indvandrerbørn generelt har dårligere grundlæggende færdigheder end andre børn. Derfor skal skolerne tilpasse deres undervisning og inddrage børn med anden sproglig baggrund konstruktivt og positivt, så alle elever kan trives i skolen.

Hvad er der gjort indtil videre?

Kommissionen har samarbejdet med medlemslandene om at lave gode strategier for sprogindlæring i flersprogede miljøer og fremme udveksling af god praksis på området. Dette samarbejde og en omfattende gennemgang af litteraturen om emnet har resulteret i en rapport med titlen Language teaching and learning in multilingual classrooms.

Som opfølgning på denne første rapport om flersprogede klasser og som et bidrag til gennemgangen af rammen for nøglekompetencer for livslang læring blev der i 2016 og 2017 afholdt en række tematiske workshopper og peerlæringsaktiviteter med emnet integration af indvandrerbørn gennem skoleundervisningen. Blandt de anerkendte eksperter, som gav deres input til drøftelserne, var Emmanuelle le Pichon-Vorstmann, Dina Mehmedbegovic, Ellen-Rose Kambel og Teresa Tinsley. Gruppen udarbejdede to rapporter: Rethinking language education and linguistic diversity in schools og Migrants in European schools. Learning and maintaining languages.

Hvad sker der nu?

Programmet Erasmus+ åbner nye muligheder som f.eks. politikeksperimenter og partnerskaber i stor skala med det formål at udvikle nye strategier for sprogundervisning og -indlæring i flersprogede klasser.

Sammen med Europarådet og dets center for moderne sprog vil Kommissionen støtte udviklingen og udbredelsen af nye metoder til sprogundervisning i flersprogede klasser.

Som led i Kommissionens bredere strategi for lærere vil den udvikle ressourcer og støttemateriale til lærere, der arbejder med elever af forskellig nationalitet i klasseværelset.