Vícejazyčné třídy

Stále větší počet žáků v Evropské unii používá ve škole jiný hlavní vyučovací jazyk než mateřský.

Jazyková rozmanitost proto také vyvolává otázku, jak mohou školy tento potenciál lépe využít.

O co se jedná?

Stále větší počet žáků v Evropské unii používá ve škole jiný hlavní vyučovací jazyk než mateřský. Tento poměr se v jednotlivých zemích EU výrazně liší – v Polsku je to např. jen 1 %, zatímco v Lucembursku 40 %.

Děti z rodin migrantů s sebou do škol přinášejí celou řadu různých jazyků a jazykových znalostí. To představuje potenciální přínos pro jednotlivce, školy i společnost obecně. Jazyková rozmanitost proto také vyvolává otázku, jak mohou školy tento potenciál lépe využít.

Proč je to nezbytné?

Z vědeckých poznatků vyplývá, že děti z rodin migrantů zpravidla nedosahují ve škole takových výsledků jako jejich vrstevníci. Školy proto musí své vyučovací metody přizpůsobit tak, aby se děti z jiného jazykového prostředí mohly do výuky konstruktivně zapojovat. To pak má pozitivní dopad i na ostatní žáky.

Čeho se doposud podařilo dosáhnout?

Evropská komise ve spolupráci s členskými státy stanovila, jaké strategie lze zvolit pro efektivní studium jazyků ve vícejazyčném prostředí a jak usnadnit výměnu osvědčených postupů v této oblasti. Výsledkem této spolupráce a komplexního studia odborné literatury na toto téma je zpráva s názvem Výuka a studium jazyků ve vícejazyčných třídách.

V návaznosti na první zprávu o vícejazyčných třídách proběhlo v letech 2016 a 2017 během přezkumu rámce klíčových kompetencí pro celoživotní učení několik workshopů a akcí vzájemného učení (tzv. peer learning activities) na téma integrace dětí migrantů prostřednictvím školní výuky. Souvisejících diskusí se zúčastnilo několik věhlasných odborníků na toto téma, například Emmanuelle le Pichon-Vorstmannová, Dina Mehmedbegovicová, Ellen-Rose Kambelová a Teresa Tinsleyová. Skupina vypracovala dvě zprávy: Přehodnocení jazykového vzdělávání a jazykové rozmanitosti ve školách a Migranti v evropských školách. Výuka a rozvoj jazyků.

Co bude následovat?

Také program Erasmus+ nabízí nové možnosti, jako je například podpora rozsáhlých partnerství zaměřených na rozvoj nových strategií výuky a studia jazyků ve vícejazyčných třídách.

Společně s Radou Evropy a jejím Střediskem pro moderní jazyky bude Komise podporovat přípravu a šíření nových metod výuky jazyků ve vícejazyčných třídách.

Jako součást širší strategie pro pedagogy budou připraveny zdroje a podpůrné materiály pro učitele, kteří pracují se žáky různých národností.