Învățarea limbilor străine

Consiliul European de la Barcelona a lansat un apel la acțiune pentru „îmbunătățirea stăpânirii competențelor de bază, în special prin predarea a cel puțin două limbi străine începând de la o vârstă foarte fragedă” și pentru stabilirea unui indicator al competenței lingvistice. De atunci, Comisia a sprijinit eforturile de elaborare a politicilor privind învățarea limbilor străine și a indicatorilor de rezultate.

>

Despre ce este vorba?

Consiliul European de la Barcelona a lansat un apel la acțiune pentru „îmbunătățirea stăpânirii competențelor de bază, în special prin predarea a cel puțin două limbi străine începând de la o vârstă foarte fragedă” și pentru stabilirea unui indicator al competenței lingvistice. De atunci, Comisia a sprijinit eforturile de elaborare a politicilor privind învățarea limbilor străine și a indicatorilor de rezultate.

Sondajul european privind competențele lingvistice 2011-2012 (realizat în 14 state membre ale UE) a arătat că:

  • 42 % din elevii de 15 ani au atins, la prima lor limbă străină, nivelul B1/B2 („utilizator independent”) din Cadrul european comun de referință pentru limbi
  • 25 % au atins acest nivel la a doua limbă străină
  • 14 % dintre elevi nu au cunoștințe de bază la nicio limbă străină

În cadrul Concluziilor Consiliului din 2014 privind multilingvismul și dezvoltarea competențelor lingvistice, țările UE s-au angajat ferm să consolideze eficiența predării limbilor străine în școli.

Recomandarea Consiliului din 2018 privind o abordare globală a predării și învățării limbilor subliniază provocările actuale și propune un plan de acțiune menit:

  • să încurajeze învățarea limbilor străine prin urmărirea atingerii anumitor niveluri de competență (conforme Cadrului european comun de referință pentru limbi al Consiliului Europei), până la sfârșitul învățământului obligatoriu;
  • să introducă conceptul de sensibilizare cu privire la importanța competențelor lingvistice în rândul instituțiilor de educație și formare, care oferă un cadru larg pentru învățarea limbilor străine, ținând cont de varietatea de competențe lingvistice ale cursanților;
  • să garanteze că profesorii de limbi străine beneficiază de posibilitatea de a învăța și de a studia în străinătate;
  • să identifice și să promoveze pedagogii inovatoare, incluzive și multilingve, utilizând instrumente și platforme europene precum School Education Gateway și eTwinning.

Măsuri luate până în prezent

În perioada 2011-2013, grupul tematic de lucru privind limbile străine în sistemele de educație și formare s-a concentrat pe mijloacele de ameliorare a rezultatelor învățării limbilor străine. După ce a realizat o analiză comparativă, grupul a publicat un raport privind metodele inovatoare, susținute științific, de accelerare a învățării limbilor străine. Raportul abordează două teme principale:

  • învățarea integrată a conținutului și a limbilor străine
  • învățarea limbilor străine cu ajutorul calculatorului

Raportul prezintă și rezultatele proiectului ICT-Rev, consacrat unor metode inovatoare de predare a limbilor străine.

Măsurile destinate îmbunătățirii predării limbilor străine trebuie să meargă mână în mână cu eforturile de elaborare a unor metode moderne de evaluare, de care multe sisteme de învățământ duc lipsă. Inițiativa RELANG își propune să ajute autoritățile educaționale să coreleze examenele de limbă cu nivelurile de competență definite în Cadrul european comun de referință pentru limbi (CECRL).

Capacitatea de a comunica în mai multe limbi face parte din competențele esențiale pentru a răspunde cerințelor de pe piața muncii. La fel ca și alte competențe transferabile, aceasta consolidează competitivitatea cetățenilor și a economiei. Bazându-se pe experiența acumulată cu Cadrul european comun de referință pentru limbi, specialiștii în predarea limbilor străine participă, începând din septembrie 2014, la Grupul de lucru ET2020, unde vor contribui la elaborarea cadrelor de competențe digitale și antreprenoriale.

Programul Erasmus+ oferă noi oportunități, printre care experimentarea în materie de politici și crearea de parteneriate de anvergură, pentru elaborarea unor noi strategii în domeniul predării și învățării limbilor străine în clase multilingve.