Učenje jezika

Europsko vijeće u Barceloni pozvalo je na „poboljšanje ovladavanja temeljnim vještinama, posebno poučavanjem najmanje dva strana jezika od vrlo rane dobi” te predložilo uvođenje europskog pokazatelja jezičnih kompetencija. Otada Komisija podupire svaki angažman u području politike učenja jezika, uključujući razvoj pokazatelja rezultata.

O čemu je riječ?

Europsko vijeće u Barceloni pozvalo je na „poboljšanje ovladavanja temeljnim vještinama, posebno poučavanjem najmanje dva strana jezika od vrlo rane dobi” te predložilo uvođenje europskog pokazatelja jezičnih kompetencija. Otada Komisija podupire svaki angažman u području politike učenja jezika, uključujući razvoj pokazatelja rezultata.

Rezultati europskog istraživanja jezičnih vještina provedenog od 2011. do 2012. (u 14 zemalja) pokazali su sljedeće:

  • 42 % testiranih 15-godišnjih učenika postiglo je razinu „samostalnog korisnika” (B1/B2 u Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike) za prvi strani jezik
  • 25 % učenika postiglo je tu razinu za drugi strani jezik
  • 14 % učenika nije imalo ni osnovna znanja nekog stranog jezika.

U Zaključcima Vijeća o višejezičnosti i razvoju jezičnih kompetencija iz 2014. države članice EU-a obvezale su se unaprjeđivati učinkovitost poučavanja jezika u školama.

U preporuci Vijeća iz 2018. o sveobuhvatnom pristupu poučavanju i učenju jezika izneseni su aktualni problemi te je predložen akcijski plan da se:

  • poboljša učenje jezika tako da se do kraja obveznog obrazovanja postignu razine kompetencija određene na temelju Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike, koji je donijelo Vijeće Europe
  • upozori na važnost jezika u obrazovanju i osposobljavanju kao koncept koji bi bio uključiv okvir za učenje jezika i u kojem se uzima u obzir raznolikost jezičnih kompetencija učenika
  • osigura da više nastavnika jezika iskoristi mogućnosti učenja i studija u inozemstvu
  • osmisli i promiče inovativne, uključive i višejezične pedagoške metode uz pomoć europskih alata i platformi kao što su portal School Education Gateway i mreža eTwinning.

Što je dosad učinjeno?

Od 2011. do 2013. tematska radna skupina za jezike u obrazovanju i osposobljavanju razmatrala je različite mogućnosti za poboljšanje ishoda učenja jezika. Provedena je komparativna analiza i sastavljeno izvješće o inovativnim, znanstveno potkrijepljenim metodama ubrzavanja učenja jezika. Glavne su teme izvješća:

  • integrirano učenje nastavnog sadržaja i jezika
  • računalno potpomognuto učenje jezika.

U izvješću su i rezultati projekta ICT-Rev o inovativnim metodama u nastavi jezika.

Rad na unaprjeđenju poučavanja jezika neraskidivo je povezan s razvojem modernih metoda procjenjivanja i vrednovanja znanja. U mnogim obrazovnim sustavima te metode još nisu razvijene. Inicijativa RELANG usmjerena je na pomoć obrazovnim tijelima u povezivanju jezičnih ispita s razinama znanja definiranima u Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Sposobnost komuniciranja na nekoliko jezika jedna je od ključnih vještina koje su tražene na tržištu rada. S tom vještinom i pojedinci i gospodarstvo postaju konkurentniji, i po tome je slična drugim prenosivim vještinama. Oslanjajući se na iskustvo sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike, stručnjaci za poučavanje jezika od rujna 2014. sudjeluju u radnoj skupini ET2020 te pomažu u razvoju okvira za digitalne i poduzetničke vještine.

U okviru programa Erasmus+ nude se različite mogućnosti za razvoj novih strategija u poučavanju i učenju jezika u višejezičnim razredima, kao što su eksperimenti s europskim politikama te opsežna partnerstva.