Limbi străine pentru creștere și locuri de muncă

Comisia Europeană cooperează cu părțile interesate din educație și din mediul antreprenorial pentru a dezvolta competențele cerute pe piața forței de muncă.

Despre ce este vorba?

Competențele lingvistice și de comunicare sunt importante atât pentru cetățeni, cât și pentru întreprinderi.

Mult prea multe firme europene pierd contracte din cauza faptului că nu sunt familiarizate cu alte limbi și culturi. Este evident că se impune o abordare mai strategică a comunicării multilingve.

Tinerii care învață limbi străine pot studia și se pot forma în străinătate. Ei au astfel atât posibilitatea de a urma stagii de formare în anumite discipline, ci și pe aceea de a-și consolida competențele lingvistice și abilitățile de comunicare interculturală, ceea ce le conferă un plus de valoare în fața angajatorilor.

Un studiu privind impactul programului de schimb studențesc Erasmus al Uniunii Europene demonstrează că absolvenții cu experiență internațională au șanse mult mai bune pe piața forței de muncă.

Ce face Comisia Europeană în prezent?

Comisia Europeană cooperează cu părțile interesate din educație și din mediul antreprenorial pentru a dezvolta competențele cerute pe piața forței de muncă. De exemplu, a creat Panorama competențelor – o platformă UE cu informații clare, fiabile și la zi despre piața muncii, prin care autoritățile naționale, organizațiile patronale și cele sindicale contribuie la prognozarea competențelor (inclusiv lingvistice) care vor fi căutate în diferite sectoare.

ESCO (clasificarea europeană a aptitudinilor, competențelor, calificărilor și ocupațiilor) este un alt proiect important, care face parte din Strategia Europa 2020. Lansată în 2010 și sprijinită de Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, clasificarea ESCO oferă informații clare (în 24 de limbi) cu privire la competențele, abilitățile și calificările necesare pentru a exercita diferite profesii în UE.

Comisia colectează date și prin intermediul studiilor despre competențele lingvistice, competitivitatea și capacitatea de inserție profesională în UE. În profesiile lingvistice, cererea de lingviști specialiști este în creștere. Comisia încearcă să creeze legături între universități și utilizatorii de servicii lingvistice, de exemplu prin forumul Translating Europe.

Măsuri luate până în prezent

În perioada 2011-2013, Comisia a coordonat o platformă de afaceri care a transmis informații relevante Rețelei pentru promovarea de strategii lingvistice pentru competitivitate și ameliorarea integrării profesionale (CELAN). Obiectivul a fost de a afla ce nevoi lingvistice au firmele și salariații din UE și de a propune instrumente care să ajute la acoperirea acestor nevoi.

În iulie 2011, grupul de lucru tematic „Limbi străine pentru locuri de muncă” a publicat un raport consacrat ofertei de competențe de comunicare multilingvă de pe piața muncii.

Concluziile celor mai recente două rapoarte ample privind legătura dintre cunoașterea unor limbi străine și capacitatea de inserție profesională (Studiu privind nivelul de competență în materie de limbi străine și capacitatea de inserție profesională; Limbile străine și capacitatea de inserție profesională, ambele din 2015) indică faptul că există o legătură directă între competențele lingvistice și probabilitatea de a găsi un loc de muncă. Se confirmă că o bună cunoaștere a unor limbi străine este un factor important pentru dezvoltarea profesională a cetățenilor UE. Rapoartele furnizează în același timp analize ale cererii de competențe lingvistice pe piața forței de muncă și recomandări privind sprijinul care le poate fi acordat angajatorilor și angajaților.

Programul Erasmus+ este un alt mijloc prin care Comisia promovează limbile străine ca motor al creșterii economice.