Talen voor banen en groei

Met het oog op de ontwikkeling van vaardigheden voor de arbeidsmarkt werkt de Europese Commissie samen met de onderwijssector en het bedrijfsleven.

Waar gaat het om?

Talenkennis en communicatieve vaardigheden zijn belangrijk in het persoonlijke leven en op het werk.

Veel bedrijven in Europa lopen contracten mis als gevolg van een gebrek aan kennis van vreemde talen en culturen. Het is duidelijk dat een meer strategische benadering van meertalige communicatie nodig is.

Jongeren die vreemde talen leren, kunnen in het buitenland studeren of een opleiding volgen. Zo leren ze niet alleen hun vak, maar schaven ze ook hun kennis van andere talen en culturen bij, en dat maakt hen aantrekkelijker voor werkgevers.

Een studie over de impact van het studentenuitwisselingsprogramma Erasmus toont aan dat afgestudeerden met internationale ervaring het op de arbeidsmarkt veel beter doen.

Wat doet de Europese Commissie?

Met het oog op de ontwikkeling van vaardigheden voor de arbeidsmarkt werkt de Europese Commissie samen met de onderwijssector en het bedrijfsleven. Met behulp van het Skills Panorama van de Europese Commissie, een EU-platform dat duidelijke, betrouwbare en actuele informatie over de arbeidsmarkt geeft, proberen EU-regeringen, werkgeversorganisaties en vakbonden samen te voorspellen welke vaardigheden, ook op het gebied van talen, in de verschillende sectoren nodig zijn.

Een ander belangrijk project is ESCO, de Europese classificatie van vaardigheden, competenties, kwalificaties en beroepen. ESCO is een onderdeel van de Europa 2020-strategie. Het biedt duidelijke informatie (in 24 talen) over de vaardigheden, competenties en kwalificaties die nodig zijn voor diverse beroepen in de EU. Het is in 2010 van start gegaan met steun van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding.

De Europese Commissie verzamelt ook gegevens afkomstig van studies uit de EU over de relatie tussen talenkennis, concurrentievermogen en kansen op de arbeidsmarkt. De vraag naar gespecialiseerde taalkundigen in de taalberoepen groeit. De Europese Commissie probeert de universiteiten en afnemers van taaldiensten dichter bij elkaar te brengen, bijvoorbeeld via het Translating Europe Forum.

Wat is er al gedaan?

Van 2011 tot 2013 heeft de Commissie een platform van bedrijven gecoördineerd dat input verschafte voor het netwerk voor het stimuleren van taalstrategiën voor concurrentievermogen en werkgelegenheid (CELAN). De bedoeling was na te gaan wat de behoeften van het Europese bedrijfsleven waren en hoe daaraan kon worden voldaan.

In juli 2011 heeft de themagroep "Talen voor banen" een rapport gepubliceerd over meertalige communicatievaardigheden voor de arbeidsmarkt.

Uit de twee meest recente uitgebreide verslagen over talen en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, Study on Foreign Language Proficiency and Employability en Languages and employability (beide uit 2015), blijkt dat er een direct verband bestaat tussen talenkennis en de kans op een baan. De conclusie luidt dat een goede kennis en beheersing van vreemde talen een belangrijke rol spelen in de beroepsontwikkeling van EU-burgers. De verslagen bevatten ook analyses van de vraag naar vreemdetalenkennis op de arbeidsmarkt, alsook aanbevelingen om werkgevers en werknemers bij de ontwikkeling daarvan te steunen.

Erasmus+ is een andere manier waarop de Commissie met het oog op groei het leren van talen ondersteunt.