Nyelvek a növekedés és a munkahelyteremtés szolgálatában

A Bizottság az oktatás szereplőivel és a munkaadókkal együttműködve dolgozik azért, hogy a munkavállalók minél szélesebb köre rendelkezzen a munkaerőpiaci érvényesüléshez szükséges készségekkel.

A siker receptje magánszemélyeknek és vállalkozásoknak

A megfelelő nyelvi és kommunikációs készségek elengedhetetlenek a munkavállalók és az őket foglalkoztató vállalkozások számára egyaránt.

Túl sok uniós vállalkozás kényszerül lemondani egy-egy szerződésről, mert munkatársai nem rendelkeznek a szükséges nyelvtudással vagy nem ismerik kellően a másik ország szellemiségét, üzleti kultúráját. Átfogó, stratégiai közelítésmódra van szükség, ami a többnyelvű kommunikációt illeti.

Az idegen nyelvet tanulóknak lehetőségük van arra, hogy külföldön tanuljanak vagy külföldi képzésben vegyenek részt. A külföldi képzés során nemcsak az adott szakterületen szereznek jártasságot, hanem nyelvi és interkulturális kommunikációs készségeiket is csiszolhatják, ami a munkaadók számára is nagyon fontos.

Az Erasmus hallgatói csereprogramra irányuló uniós hatásvizsgálatból kiderül, hogy a külföldi tapasztalatokkal rendelkezők tanulmányaik befejezése után jóval előnyösebb helyzetből indulnak a munkaerőpiacon, mely egyre nemzetközibb jelleget ölt.

Hogyan javítja az EU a nyelvi készségeket?

Az Európai Bizottság az oktatás szereplőivel és a munkaadókkal együttműködve dolgozik azért, hogy a munkavállalók minél szélesebb köre rendelkezzen a gazdaság és a vállalkozások által megkövetelt készségekkel. A Bizottság által létesített – világos, megbízható és naprakész munkaerőpiaci adatokkal szolgáló – Uniós készségkörkép elnevezésű információs portálon az EU-tagországok kormányai, a munkáltatói szervezetek és a szakszervezetek közreműködhetnek a különböző gazdasági ágazatok munkaerő-szükségleteire, köztük a nyelvi készségekkel kapcsolatos szükségletekre vonatkozó előrejelzések készítésében.

  • Az Európa 2020 stratégia részeként a készségek, kompetenciák, képesítések és foglalkozások európai osztályozása (ECSO) az EU munkaerőpiaca, valamint az oktatás és a képzés szempontjából releváns szakmák, készségek és képesítések meghatározásával, azonosításával és osztályozásával segíti a munkáltatókat és az álláskeresőket. A projektet az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) támogatja.
  • Egyre nagyobb szükség van jól képzett és megfelelő szaktudású nyelvi szakemberekre EU-szerte. A Bizottság ezért figyelemmel kíséri a tagállamokban készített tanulmányokat a nyelvi készségek, a versenyképesség és a foglalkoztathatóság közötti összefüggésekről, és az azokból nyert információkat felhasználja a munkája során. A Bizottság továbbá arra törekszik, hogy kapcsolatokat alakítson ki az egyetemek és a nyelvi szolgáltatások felhasználói között, például a Translating Europe Forum révén.
  • A Bizottság koordinálta azt a projektet, amelynek eredményeképpen nemrég létrejött a versenyképesség és a foglalkoztathatóság javítását célzó nyelvi stratégiák előmozdítására szolgáló CELAN hálózat. A projekt célja az volt, hogy feltérképezze az uniós cégek és munkavállalók nyelvi igényeit, és eszközöket biztosítson azok kielégítéséhez.
  • A „Nyelvek a munkahelyekért” csoport jelentést tett közzé a munkaerőpiacon hasznosítható többnyelvű kommunikációs készségekről.
  • A két legutóbbi átfogó EU-jelentés – az idegen nyelvek ismeretéről és a foglalkoztathatóságról szóló tanulmány és a nyelvekről és a foglalkoztathatóságról szóló jelentés – leszögezi, hogy egyértelmű korreláció van az álláskeresők nyelvi készségei és foglalkoztathatósága között. A két jelentés rámutat arra, hogy az idegen nyelvek ismerete fontos tényező a már munkában állók szakmai fejlődése szempontjából is. A jelentések elemzik továbbá az idegen nyelvi készségek iránti keresletet a munkaerőpiacon, valamint ajánlásokat fogalmaznak meg a munkáltatók és a munkavállalók támogatására ezen a téren.
  • Az Erasmus+ program szintén nagyon fontos uniós eszköz, mellyel a Bizottság elősegíti a nyelvismeretek fejlesztését a diákok és a munkavállalók körében, ami a gazdasági növekedés egyik záloga.